Napat Khiyapat

foto Napat Khiyapat

Napat Khiyapat

Modersmålsenheten
Skellefteå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som modersmålslärare i thailändska och undervisar eleverna från årskurs ett till och med gymnasiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT skapar nyfikenhet hos elever i alla åldrar. Bara metoden kan locka deras intresse, öka deras motivation, engagemang och lust att lära. Olika alternativa resurser ges möjlighet att möta elevernas behov.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är en del av mitt läraryrke. De underlättar mina planeringar och min undervisning blir mer effektiv när eleverna får prova olika digitala verktyg. Det obegränsade globala nätverket ger möjlighet att dela ideer och utbyta av erfarenheter med andra lärare från hela världen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag gillar mystorybook.com där mina elever kan skapa egna berättelser. Sidan har enkla funktioner. Berättelserna kan även reflektera elevers tanke, intresse och ge tydlig bild av deras skrivkunnighet. Att använda webbverktyg kan öka elevers datakompetens samtidigt som de utvecklar sig i språket.