Anna Kalla

Foto Anna Kalla

Anna Kalla

vinnare Guldäpplet 2008
Stockholm

Presentation

Anna Kalla, lärare på Johannes skola i Stockholm och IT-pedagog i stadsdelen Norrmalm utsågstill vinnare av Guldäpplet 2008.

Webbplatsen ”Annas Länkburkar”, www.burkar.nu, firar i år 10.årsjubileum. Denna webbplats är en av de allra bäst kända och använda, av såväl lärare och elever som en bredare allmänhet, och med svindlande besökssiffror. Anna har lagt ned ett omfattande ideellt arbete med att utveckla och ständigt underhålla denna guide till fakta och inspiration på Internet. Den lekfulla formen, som inbjuder till utforskande, tilltalar både vuxna, unga och barn. Webbplatsen är den enda rekommenderade länken på Dyslexiinfos webbplats. Hennes enda ersättning har varit uppskattningen från barn och lärare i hela landet.

Juryns motivering:

Annas burkar är ett välkänt begrepp. Anna Kalla har i ett långvarigt ideellt arbete  skapat och ständigt underhållit denna pedagogiskt genomarbetade webbresurs som blivit en av de mest uppskattade resurserna på nätet för många barn, ungdomar och vuxna. Hennes engagemang och pedagogiska vision har givit resultat som inspirerar många.

Läs mer: Tio år med Annas Länkburkar