Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm

Foto Mikaell Öholm, Niklas Hellström och Lasse Lundgren

Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm

finalister Guldäpplet 2009
Göteborg

Presentation

Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm, Bräckegymnasiet, Göteborg är finalister till Guldäpplet för sitt nydanande arbete med yrkeselever i gymnasiet.

Juryns motivering:

De har arbetat med webbaserade samarbetsformer för hela arbetsprocessen, och givit utrymme för elevernas kreativitet och nyfikenhet. Intresset hos kollegor har resulterat i fortbildningskurser och nya tankar kring former för arbete i skolans arbetslag med anknytning till Web 2.0. Ett arbete som visar på möjlighet att utveckla enkla lösningar med tillgänglig teknik.”

Läs mer: Webbaserat elevsamarbete lyfte frågor om identitet, värderingar och tidsanda, intervju med Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm