Ulrika Ryan

Foto Ulrika Ryan

Ulrika Ryan

vinnare Guldäpplet 2012
Lund

Presentation

Ulrika Ryan, lärare på Byskolan i Lund, vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2015 för sitt arbete med att förnya arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg.

Juryns motivering:
Ulrika Ryan har med sina elever på Byskolan i Lund, från förskoleklass till år tre, förnyat arbetsformerna i matematikämnet. Eleverna har utvecklat sin förmåga att formulera vardagliga situationer med matematikens varierade uttrycksformer med stöd av digitala redskap, som dator och interaktiv skrivtavla. De digitala resurserna har hjälpt eleverna att få syn på och fokusera på det matematiska och mindre på läsförståelse och motorik när de löser uppgifter och övningar. Ulrika har bland annat inspirerats av den framgångsrika metoden ”Att skriva sig till läsning” i svenskämnet och överfört tankegångarna till matematikens område.
Ulrika har utvecklat sitt arbete i dialog med kollegor på andra skolor och forskare, från bland annat Malmö högskola.”

Läs mer: Lär matte med mattespel, problemlösning och praktiskt material, reportage från Ulrika Ryans klassrum