Mona Wiklander

Foto Mona Wiklander

Mona Wiklander

vinnare Guldäpplet 2006
Sandviken

Presentation

I mycket hård konkurrens med fantastiska finalister och nominerade belönas Mona Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens skola i Sandviken, med Guldäpplet för 2006.

Juryns motivering:

Mona Wiklander bedriver ett långvariga, brett inriktat arbete över skolans alla stadier, från specialundervisning till den allmänna läs-och skrivinlärningen och språkutvecklingen, vid Kungsgårdens skola, i en av Sveriges främsta kommuner vad gäller IT-användning. Mona Wiklanders arbete är en inspirationskälla för landets lärare och det belönas med Guldäpplet för 2006.”

Med elevnyttan i centrum arbetar Mona Wiklander för utvecklingen av skolan med stöd av IT. I sin roll som speciallärare vid Kungsgårdens skola och som en av de drivande i Sandvikens kommuns IT-satsning sedan 1994 har hon haft ett ständigt fokus på den enskilde eleven och dennes möjlighet till utveckling. Hon har speciellt arbetat för elever med särskilda behov och byggt upp och lett ett nätverk med sjuttio speciallärare. Vidare har hon arbetat med förnyelse av skriv-och läsinlärningen, varit drivande i kommunens portfolioapplikation, och medverkat i flera EU-projekt med fokus på stöd i språkutveckling, bland mycket annat. Mona är en central gestalt i kommunen och välkänd över landet på grund av sin innovationsförmåga och nyfikenhet, med inriktning mot nyttan för elever.”

Artikel: Videokonferenser – lyft för eleverna