Katarina Lycken Rüter

Foto Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter

2:a pris Guldäpplet 2013
Stockholm

Presentation

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2013.

Juryns motivering:
Katarina Lycken Rüter hittar sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning, med nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter. Hon skapar utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt, kombinerat med filmade genomgångar tillgängliga på webben.”

Läs mer: Samtalet i nuet i det flerstämmiga klassrummet – med mobiler och responsverktyg, intervju med Katarina Lycken Rüter