Gunilla Almgren

Foto Gunilla Almgren

Gunilla Almgren,

vinnare Guldäpplet 2007
Linköping

Presentation

Gunilla Almgren, speciallärare på särskolan, Blästadsskolan i Linköping, vinnare av Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:

Gunilla Almgren är en erfaren speciallärare som förenar personligt engagemang och ett innovativt tankesätt, där alla sinnen, medier och uttrycksformer kombineras för att nå resultat. Steg för steg utvecklas lärogången för den enskilde eleven, med it-stöd, mediedokumentation och nära föräldrakontakt. Gunilla har byggt upp en omfattande IT-kompetens och är flitigt utnyttjad fortbildare av kollegor. Juryn noterar att Gunilla har nominerats av kollegor, föräldrar och elever.

Läs mer: Speciallärare med engagemang i elevernas lärande och ny teknik