Kristina Hansson

Foto kristina Hansson

Kristina Hansson

Guldäpplejuryns särskilda pris
Piteå

Presentation

Till första vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2007 utsågs Kristina Hansson, CMiT, Piteå.

Juryns motivering:

Kristina Hansson har bedrivit ett unikt utvecklingsarbete kring it- och mediepedagogik i Piteå kommun. Tillsammans med medarbetare har hon byggt upp CMIT, Centrum för Media och IT i för- och grundskola. CMIT har varit mycket framgångsrikt och kommit att tjäna som modell och inspiration för hela landet. Genom mängder av föredrag, tv-program, artiklar, inte minst i DIU, studiebesök, flera böcker och eget forskande har hon delat med sig av och fördjupat erfarenheterna från Piteå. Det lokala har därmed blivit element i ett nationellt kunskapsbygge.