2020

Alla Sveriges lärare

Guldäpplejuryns särskilda pris 2020
Hela landet

Presentation

Presentation av Alla Sveriges lärare

Det är ett speciellt år i år. Lärare runt om i landet har visat en imponerande förmåga att anpassa undervisningen och bemästra situationer med allt från undervisning helt digitalt till kombinationer av undervisning i klassrummet och online. Nu hyllar vi de fantastiska insatser som lärare och skolor gjort i år, byggt på den grund som lagts under många års arbete med infrastruktur och digital skolutveckling.

Guldäpplets jury beslutat att juryns Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.

Några av Sveriges lärare möter du i dessa videointervjuer som gjordes inför Guldäpplets dag 2020.

2019

Napat Khiyapat

vinnare av Guldäpplet 2019
Skellefteå

Presentation

Presentation av Napat Khiyapat

Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun.

Juryns motivering: Med sitt arbete i både när- och fjärrundervisning, från årskurs 1 till sista året på gymnasiet utnyttjar hon digitaliseringens alla verktyg för att ge sina elever möjlighet att utveckla och fördjupa lärandet i sitt modersmål. Lärarbrist, långa avstånd och språkval med få elever? Napat förnyar fjärrundervisningen, med berättande arbetssätt och anpassning till varje enskild elev. 

Via sin webbplats och sociala medier delar hon undervisningsupplägg, arbetssätt och verktyg med många, både modersmålslärare, föräldrar och andra som hämtar inspiration från hennes arbete.

Napats webbplats Modersmålslärare med tips kring digitala verktyg, fjärrundervisning och lektionsupplägg: Modersmålslärare

Intervju

Camilla Askebäck Diaz

2:a pris Guldäpplet 2019
Stockholm

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm

Juryns motivering: ”Hennes arbete genomsyras av strävan att utveckla elevernas lärande med stöd av digitaliseringens alla möjligheter. Med en elevaktiv och formativ undervisning inkluderar hon alla elever och allas röst hörs. Hon driver utvecklingen framåt med IKT i såväl planering, genomförande som utvärdering av undervisningen.

Hon medverkar i många sammanhang och är en förebild och inspiratör, inte bara på den egna skolan utan över hela landet.”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Camilla presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att hålla samman klassen
Se webbinariet i efterhand

Susanne Kjällander

Guldäpplejuryns särskilda pris 2019
Stockholm

Presentation

Presentation av Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Juryns motivering:
” För att hon i nära samspel med förskolans praktik bidragit till att lyfta fram frågorna kring det digitala i förskolan och visat på hur samspel mellan forskning och praktik kan bidra till utvecklingen”

Pressrelease: Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Digitala läsplattor – utmanar den didaktiska designen, intervju med Susanne Kjällander, Stockholms universitet, 2016

Johan Sköld

2:a pris Guldäpplet 2019
Forshaga

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga.

Juryns motivering: ”Med ett stort engagemang för att utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande, med berättande och i dialog med samhällslivet, ger han eleverna möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild.

Han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter på språkintroduktionsprogrammet där eleverna utmanas och ser sig själva växa. Han utvecklar ständigt sina arbetssätt och inspirerar kollegor i hela landet”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Johan medverkade i två av Guläpplets forskardialoger under våren 2020.
Tema: Elever utvecklar berättandet och sitt språk, se inspelning från webbinariet
Tema: Den sociala dimensionen i onlinearbete, se inspelning från webbinariet

2018

Daniel Nilsson

2:a pris Guldäpplet 2018
Kalmar

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar

Juryns motivering: ”För att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.

Guldäpplepodden med Daniel Nilsson

Maria Glawe

vinnare av Guldäpplet 2018
Trelleborg

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Juryns motivering: ”För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.”

Guldäpplepodden med Maria Glawe

Guldäpplets forskardialog
Maria medverkade i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

 

Amelie Wahlström

Guldäpplejuryns särskilda pris 2018
Karlstad

Presentation

Presentation av Amelie Wahlström

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018.

Juryns motivering: För att hon är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har, som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.”

 

Anna Bergström

2:a pris Guldäpplet 2018
Skellefteå

Presentation

Presentation av Anna Bergström

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå

Juryns motivering: ”För att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.”

Guldäpplepodden med Anna Bergström