2019

Camilla Askebäck Diaz

2:a pris Guldäpplet 2019
Stockholm

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm

Juryns motivering: ”Hennes arbete genomsyras av strävan att utveckla elevernas lärande med stöd av digitaliseringens alla möjligheter. Med en elevaktiv och formativ undervisning inkluderar hon alla elever och allas röst hörs. Hon driver utvecklingen framåt med IKT i såväl planering, genomförande som utvärdering av undervisningen.

Hon medverkar i många sammanhang och är en förebild och inspiratör, inte bara på den egna skolan utan över hela landet.”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Camilla presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att hålla samman klassen
Se webbinariet i efterhand

Susanne Kjällander

Guldäpplejuryns särskilda pris 2019
Stockholm

Presentation

Presentation av Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Juryns motivering:
” För att hon i nära samspel med förskolans praktik bidragit till att lyfta fram frågorna kring det digitala i förskolan och visat på hur samspel mellan forskning och praktik kan bidra till utvecklingen”

Pressrelease: Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Digitala läsplattor – utmanar den didaktiska designen, intervju med Susanne Kjällander, Stockholms universitet, 2016

Johan Sköld

2:a pris Guldäpplet 2019
Forshaga

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk samt förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga.

Juryns motivering: ”Med ett stort engagemang för att utveckla elevernas självförtroende, språk och skrivande, med berättande och i dialog med samhällslivet, ger han eleverna möjlighet att uttrycka sig och berätta sina historier på webben med stöd av ord och inte minst med bild och rörlig bild.

Han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter på språkintroduktionsprogrammet där eleverna utmanas och ser sig själva växa. Han utvecklar ständigt sina arbetssätt och inspirerar kollegor i hela landet”

Intervju

Guldäpplets forskardialog
Johan medverkade i två av Guläpplets forskardialoger under våren 2020.
Tema: Elever utvecklar berättandet och sitt språk, se inspelning från webbinariet
Tema: Den sociala dimensionen i onlinearbete, se inspelning från webbinariet

2018

Daniel Nilsson

2:a pris Guldäpplet 2018
Kalmar

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar

Juryns motivering: ”För att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.

Guldäpplepodden med Daniel Nilsson

Maria Glawe

vinnare av Guldäpplet 2018
Trelleborg

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Juryns motivering: ”För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.”

Guldäpplepodden med Maria Glawe

Guldäpplets forskardialog
Maria medverkade i Guldäpplets forskardialog våren 2020.
Tema: Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand

 

Amelie Wahlström

Guldäpplejuryns särskilda pris 2018
Karlstad

Presentation

Presentation av Amelie Wahlström

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018.

Juryns motivering: För att hon är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har, som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.”

 

Anna Bergström

2:a pris Guldäpplet 2018
Skellefteå

Presentation

Presentation av Anna Bergström

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå

Juryns motivering: ”För att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.”

Guldäpplepodden med Anna Bergström

2017

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

vinnare Guldäpplet 2017
Stockholm

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm är vinnare av Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg tilldelas Guldäpplet 2017 för sitt gemensamma arbete att med stöd av IT-verktyg skapa nya lärandesituationer
för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

Läs mer:
Skräddarsydd utbildning i programmering för skolans alla lärare, intervju med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Lyssna:
Guldäpplepodden med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

 

Carl Heath

Guldäpplejuryns särskilda pris 2017
Göteborg

Presentation

Presentation av Carl Heath

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017.

Juryns motivering: ”För att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ.
Carl Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola

Digitaliseringen är en del av samhället och det är skolan också, intervju med Carl Heath