2010

Ann-Charlotte Keiller

finalist Guldäpplet 2010
Göteborg

Presentation

Presentation av Ann-Charlotte Keiller

Ann-Charlotte Keiller, förskolepedagog, Lasarettsgatans Förskola, Göteborg, finalist till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:

Ann-Charlotte Keiller, förskolepedagog, Lasarettsgatans Förskola, Göteborg har med kollegor utvecklat ett arbetssätt med förskolebarn i åldern 3-5 år där barnen kombinerar upptäckande med lek och rörelse utomhus. Hon har visat hur man kan integrera teknik i verksamheten på ett pedagogiskt spännande sätt, kopplat till förskolans läroplan.

Kristina Alexanderson

finalist Guldäpplet 2010
Stockholm

Presentation

Presentation av Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan, finslit till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan, sporrar elever att arbeta publicistiskt och skapande, undersökande och källkritiskt med internet och webb. Hon har inspirerat elever över hela landet att använda digitala verktyg för skrivandet och lärandet i skolan.

Läs mer: Samtalet i de sociala medierna ger nya dimensioner till samtalet i klassrummet, intervju med Kristina Alexanderson

Joachim Thornström

Guldäpplejuryns särskilda pris 2010
Ystads kommun

Presentation

Presentation av Joachim Thornström

Joachim Thornström, IT-pedagog och IT-samordnare på Kultur och Utbildning, Ystad kommun, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2010.

Juryns otiverin:
Joachim Thornström har i åratal bedrivit ett engagerat arbete med att stimulera it-utvecklingen i Ystad. Ett exempel är satsningen på skriv- och läsutveckling, där ett stort antal pedagoger har inspirerats att arbeta med dator i de tidiga årskurserna. Successivt har arbetet fördjupats och utvecklats, med begränsade kommunala resurser. Erfarenheterna härifrån har aktivt förts vidare till hela landet. Han har vidare byggt upp webbplatsen Skolväskan, med resurser som barn kan använda i skolan och hemma på kvällarna. Den har blivit en viktig källa till inspiration för lärare och elever i hela landet. Joachim har varit mycket aktiv i dialogen med lärare över hela landet, med presentationer, artiklar och inlägg. I Skolväskans blogg får lärare nya tips och idéer från den omvärldsanalys om IKT som han driver med brinnande intresse. Kommentarerna i bloggen öppnar upp för pedagogiska diskussioner och reflektioner som behövs i skolvardagen.(Rättigheter bilder: Joachim Thornström, Lotta Holmström, Lärarnas Nyheter. Musik: Heifervescent, Deep Sea River iLife Sound Effects – Daydream)

Martin Fernström och Josef Sahlin,

vinnare Guldäpplet 2010
Stockholm

Presentation

Presentation av Martin Fernström och Josef Sahlin,

Martin Fernström och Josef Sahlin, båda lärare vid Årstaskolan i Stockholm utsåg till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2010 för sitt arbete med att integrera IT i det pedagogiska arbetet.

 

Juryns motivering:

Martin Fernströms och Josef Sahlins arbete med elever och kollegor är exempel på hur moderna arbetssätt växer fram i svensk skola där eleverna engageras och klassrummet öppnas mot omvärlden med bokbloggar, som Martins ArstaBokblogg.se där sjätteklassarna reflekterar och recenserar kring ungdomslitteratur och Josefs Tegelbobarn.se där han tillsammans med sin andraklass dokumenterar barnens skolgång i ord, bild och film.
Martin Fernström och Josef Sahlin inspirerar elever och föräldrar och delar med sig till kollegor över Internet. Med sitt djupa engagemang och sina mångsidiga arbetsformer lyfter de eleverna och är förebilder för lärare i hela landet.

Läs mer:

Bokbloggen ett pedagogiskt lyft, intervju med Martin Fernström

Klassbloggen som ger lust och struktur, intervju med Josef Sahlin och hans elever

 

2009

Gunilla Walsh

finalist Guldäpplet 2009
Nacka

Presentation

Presentation av Gunilla Walsh

Gunilla Walsh, lärare på Fisksätraskolan i Nacka, finalist till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:
För sitt mångsidiga arbete med elever i åk 4-6 med olika språklig och kulturell bakgrund. Eleverna har med engagemang skapat en wiki-webb med massor av material om allt mellan djur, mat, fotboll och matematik och därmed stärkt språklig utveckling och identitet. Hon väver samman traditionella läromedel med nätet och egna uppgifter. Klassens blogg har blivit ett forum för diskussion och samarbete. Gunilla har genom sin verksamhet som PIM-examinator spritt sina erfarenheter till kollegorna i Nacka.

Läs mer: Klassen wiki blev nytt klassrum, intervju med Gunilla Walsh

Erica Lövgren

vinnare Guldäpplet 2009
Piteå

Presentation

Presentation av Erica Lövgren

Erica Lövgren, Norrbyskolan i Piteå kommun får Guldäpplet 2009 för sitt inspirerande, genomgripande och långvariga arbete med elever med medier och it.

Juryns motivering:

Hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att skriva sig till läsning. Elevernas berättelser publiceras och sprids långt utanför skolan. Hon har varit pionjär i arbetet i Piteå med digitala, uppkopplade klassrum. Med sin blogg har hon visat vägar för hur kontakten
mellan skola och föräldrar kan organiseras. Erica har spritt sina erfarenheter via bloggen, kurser och föreläsningar till kollegor på hemmaplan liksom över hela landet.

Erica Lövgrens blogg 2009: http://klassiskt.blogspot.com/

Åsa Kronkvist

Guldäpplejuryns särskilda pris 2009
Kristianstad

Presentation

Presentation av Åsa Kronkvist

Juryn för Guldäpplet har valt att utsett Åsa Kronkvist, IKT-pedagog vid LärandeResursCentrum, Högskolan i Kristianstad till vinnare av juryns särskilda pris 2009.

Jurynsmotivering:

Åsa Kronkvist är förskolelärare, IKT-pedagog vid Högskolan i Kristianstad. Hon öppnar dörrarna till medier och it, med en enkelhet och tydlighet som tar alla över tröskeln, förstaklassare såväl som gymnasielärare. Hon arbetar som medieproducent med stor bredd, med en sprudlande kreativitet, med medier, med kurser och med ungdomsböcker som ”Nosa på nätet”. Åsa har med sina aktiviteter på nätet, inklusive Ugglebloggen, med kurser och i mångårigt arbete med Multimediabyrån, inspirerat mängder av lärare – och ungdomar!

Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm

finalister Guldäpplet 2015
Göteborg

Presentation

Presentation av Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm

Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm, Bräckegymnasiet, Göteborg är finalister till Guldäpplet för sitt nydanande arbete med yrkeselever i gymnasiet.

Juryns motivering:

De har arbetat med webbaserade samarbetsformer för hela arbetsprocessen, och givit utrymme för elevernas kreativitet och nyfikenhet. Intresset hos kollegor har resulterat i fortbildningskurser och nya tankar kring former för arbete i skolans arbetslag med anknytning till Web 2.0. Ett arbete som visar på möjlighet att utveckla enkla lösningar med tillgänglig teknik.”

Läs mer: Webbaserat elevsamarbete lyfte frågor om identitet, värderingar och tidsanda, intervju med Niklas Hellström, Lasse Lundgren och Mikaell Öholm

2008

Anna Kalla

vinnare Guldäpplet 2008
Stockholm

Presentation

Presentation av Anna Kalla

Anna Kalla, lärare på Johannes skola i Stockholm och IT-pedagog i stadsdelen Norrmalm utsågstill vinnare av Guldäpplet 2008.

Webbplatsen ”Annas Länkburkar”, www.burkar.nu, firar i år 10.årsjubileum. Denna webbplats är en av de allra bäst kända och använda, av såväl lärare och elever som en bredare allmänhet, och med svindlande besökssiffror. Anna har lagt ned ett omfattande ideellt arbete med att utveckla och ständigt underhålla denna guide till fakta och inspiration på Internet. Den lekfulla formen, som inbjuder till utforskande, tilltalar både vuxna, unga och barn. Webbplatsen är den enda rekommenderade länken på Dyslexiinfos webbplats. Hennes enda ersättning har varit uppskattningen från barn och lärare i hela landet.

Juryns motivering:

Annas burkar är ett välkänt begrepp. Anna Kalla har i ett långvarigt ideellt arbete  skapat och ständigt underhållit denna pedagogiskt genomarbetade webbresurs som blivit en av de mest uppskattade resurserna på nätet för många barn, ungdomar och vuxna. Hennes engagemang och pedagogiska vision har givit resultat som inspirerar många.

Läs mer: Tio år med Annas Länkburkar