2015

Micke Kring

Guldäpplejuryns särskilda pris 2015
Stockholm

Presentation

Presentation av Micke Kring

Micke Kring, it-pedagog på Årstaskolan i Stockholm, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2015.

Juryns motivering:
Micke Kring öppnar dörrar för lärare och elever, både på Årstaskolan och i hela landet. Elevers arbete görs till synliga och välkända mötesplatser, kunskapshubbar, som inte bara ger inspiration till elever och föräldrar på Årstaskolan, utan i lika hög grad till elever och lärare runt om i landet. I allt Micke gör har han ett orubbligt engagemang för eleverna liksom för kollegornas arbete. Micke Kring ger exempel och förutsättningar för lärare att utveckla sin undervisning med digitala verktyg och sociala medier med stor räckvidd.

Läs mer:
Vi skapar arenor där eleverna kan verka, intervju med Micke Kring

 

Jenny Edvardsson

2:a pris Guldäpplet 2015
Kristianstad

Presentation

Presentation av Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT, andrapristagare Guldäpplet 2015.

Juryns motivering:
Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna. Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsättningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon söker skapa en klassrumsmiljö där alla elever kan delta i gemensam läsning, diskussioner och skrivuppgifter. En klassrumsmiljö som förenar högläsning, Youtubefilmer, bloggar och digitala verktyg.

Läs mer:
Digitala verktyg ska tillföra lärandet något, intervju med Jenny Edvardsson

Tülay Gürgün

2:a pris Guldäpplet 2015
Botkyrka

Presentation

Presentation av Tülay Gürgün

Tülay Gürgün, legitimerad modersmålslärare i turkiska, mediepedagog och skolbibliotekarie, Grindtorpsskolan, Botkyrka kommun, andrapristagare Guldäpplet 2015.

Juryns motivering.
Hon är en engagerad lärare som med stöd av digitala verktyg och sociala medier ger elever möjligheter att lära sig om sitt modersmål och sin kultur i multimodala former med text, bild och video – en digitaliserad utvecklad modersmålsundervisning. Hon arbetar med blogg som lärplattform för eleverna liksom med en bred palett av andra digitala verktyg. Hon är samtidigt aktiv bloggare, föreläsare, facebookare och twittrare och delar generöst med sig av sitt kunnande och sina upptäckter till andra i det utvidgade kollegiet på nätet liksom flitigt i den egna kommunen.

Läs mer:
Man måste hålla sig uppdaterad och lära sig något varje dag, intervju med Tülay Gürgün

2014

Jacob Möllstam

2:a pris Guldäpplet 2014
Partille kommun

Presentation

Presentation av Jacob Möllstam

Jacob Möllstam, lärare i matematik, svenska, NO och engelska i grundskolans tidigare år (F-6) och IT-pedagog, Jonsereds skola, Partille kommun, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2014.

Juryns motivering:
I klassrummet arbetar Jacob med att förnya och förändra elevers lärande med hjälp av IT genom att möta elever med nyfikenhet och respekt där de befinner sig och vara en lärare som deltar i elevers lärande. Han är en av föregångarna när det gäller att använda sociala medier och sociala spel i undervisningen för att möta eleverna där de är och att göra skolarbetet mer relevant. Jacob inspirerar både egna elever och många kollegor runt om i landet.

Läs mer: Involvera elevernas verktyg i undervisningen, intervju med Jacob Möllstam

Ylva Pettersson

Guldäpplejuryns särskilda pris 2014
Skara

Presentation

Presentation av Ylva Pettersson

Ylva Pettersson, lärare och programansvarig för estetiska programmet på Katedralskolan i Skara vann Guldäpplejuryns särskilda pris för sitt långvariga arbete kring Wikipedia som pedagogiskt projekt och kring Wikimedia.

Jurys motivering:
Hon har utmanat elever i skarpa uppdrag kring Wikipedia, som fött engagemang ochbekräftelse hos eleverna och samtidigt bidragit till en öppen global resurs. Ylva har bidragit till ett bredareprojekt kring Wikimedia som ett ideellt och öppet verktyg för skolor, som en resurs för delande av material, nationellt och globalt.

Läs mer: – Jag har fått lära mig att släppa taget och lita på eleverna, intervju med Ylva Pettersson

Karin Nygårds

vinnare Guldäpplet 2014
Stockholm

Presentation

Presentation av Karin Nygårds

Karin Nygårds, lärare i svenska och svenska som andraspråk på Sjöstadsskolan i Hammarby Sjöstad, Stockholms kommun, vinnare av Guldäpplet 2014.

Juryns motivering:
Karin Nygårds ger eleverna verktyg för att behärska sin digitala miljö. Hon har gjort stora insatser för att lyfta digitalkunskap i undervisningen, med verklighetsanknutna uppgifter. Det ska vara viktigt och på riktigt och eleverna ska utmanas. Hon bidrar till att förnya debatten kring digitaliseringen i skolan och är en viktig röst i den aktuella diskussionen om skolans utveckling.”

Läs mer:
Kod och digitalkunskap på schemat, reportage med Karin Nygårds och elever på Sjöstadsskolan

Läraren som fick upp ögonen för kod, intervju med Karin Nygårds

Ulrika Jonson

2:a pris Guldäpplet 2014
Södertälje kommun

Presentation

Presentation av Ulrika Jonson

Ulrika Jonson, grundskollärare och specialpedagog på Vallaskolan, Södertälje kommun, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2014.

Jurys motivering:
Ulrika är specialpedagogen som prövar nya lösningar och olika typer av stöd som kan hjälpa varje elev att lära och utvecklas, från vars ochens specifika utgångspunkt. Hon är en mångsidig användare av IT, från ”skriva sig till läsning”, till blogg ellerflippat klassrum och arbetar med fokus på inkludering av alla elever, språkutveckling och lärande, med anknytning till läroplanen och till forskning om lärande i olika former. Hon bloggar flitigt och fortbildar kollegori den egna kommunen och över hela landet.”

Läs mer: Skolan ska ge alla – elever och lärare – möjlighet att lyckas intervju med Ulrika Jonson

2013

Daniel Gomejzon

vinnare Guldäpplet 2013
Upplands Väsby

Presentation

Presentation av Daniel Gomejzon

Daniel Gomejzon, lärare i idrott och hälsa på Väsby gymnasium, Upplands Väsby, utsågs till vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2013 för sitt arbete med att förnya undervisningen och aktivera alla elever kring den egna hälsan

Juryns motivering:
”För sitt arbete att aktivera alla elever kring den egna hälsan och samtidigt utveckla sina prestationer. Tillsammans med eleverna utvecklar han spel och övningar som förnyar undervisningen i hälsa och idrott med digital teknik.”

Läs mer: Idrott och IT en kreativ utmaning med mycket rörelseglädje, intervju med Daniel Gomejzon

Pia Widegren

Guldäpplejuryns särskilda pris 2013
Motala kommun

Presentation

Presentation av Pia Widegren

Pia Widegren, utvecklingsledare från Motala och känd för sitt mångåriga engagemang kring barn och ungdomars liv på den digitala skolgården, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2013. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Juryns motivering:
Pia Widegren är gymnasieläraren som redan i slutet av 1990-talet började röra sig ute på Internet, i sociala medier, tillsammans med sina elever. Där upptäckte hon att hon kunde få en fördjupad kontakt med ungdomarna, vilket var till stor hjälp i undervisningen. Pia bidrar med kunskap och engagemang i barnens nätliv och har varit en föregångare i diskussionen kring vuxnas och lärares roll på nätet och dialogen med barnen och ungdomarna kring detta.

Läs mer: Vuxnas närvaro på nätet – om att nätvandra, lyssna och lära, intervju med Pia Widegren