2013

Katarina Lycken Rüter

2:a pris Guldäpplet 2013
Stockholm

Presentation

Presentation av Katarina Lycken Rüter

Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religion, på Östra reals gymnasium i Stockholm, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2013.

Juryns motivering:
Katarina Lycken Rüter hittar sätt att fortsatt utveckla sig och sin undervisning, med nya vägar att föreläsa, ge respons och ge uppgifter. Hon skapar utrymme i klassrummet för ett mer aktivt diskuterande, problemlösande och utforskande arbetssätt, kombinerat med filmade genomgångar tillgängliga på webben.”

Läs mer: Samtalet i nuet i det flerstämmiga klassrummet – med mobiler och responsverktyg, intervju med Katarina Lycken Rüter

Jonas Lindahl

2:a pris Guldäpplet 2013
Norrtälje

Presentation

Presentation av Jonas Lindahl

Jonas Lindahl, lärare i svenska och engelska på Freinetskolan Hugin, F-9 skola i Norrtälje, mottog delat 2:a pris i Guldäpplet 2013.

Juryns motivering:
För att kontinuerligt utveckla arbetssätten tillsammans med eleverna från förskolan till högstadiet och med kollegorna. Vare sig det gäller språk, kommunikation eller demokrati arbetar han och eleverna med många engagerande uttrycksformer, muntligt och skriftligt, med film, datorer och andra medier. I det lilla med varje elev, och i det stora, ut mot världen.”

Läs mer:
Fråga eleverna – om spel och tankevändor, intervju med Jonas Lindahl
Spel och lärande – hand i hand, reportage med Jonas Lindahl och elever i Norrtälje

2012

Ulrika Ryan

vinnare Guldäpplet 2012
Lund

Presentation

Presentation av Ulrika Ryan

Ulrika Ryan, lärare på Byskolan i Lund, vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet 2015 för sitt arbete med att förnya arbetsformerna i matematik med stöd av digitala verktyg.

Juryns motivering:
Ulrika Ryan har med sina elever på Byskolan i Lund, från förskoleklass till år tre, förnyat arbetsformerna i matematikämnet. Eleverna har utvecklat sin förmåga att formulera vardagliga situationer med matematikens varierade uttrycksformer med stöd av digitala redskap, som dator och interaktiv skrivtavla. De digitala resurserna har hjälpt eleverna att få syn på och fokusera på det matematiska och mindre på läsförståelse och motorik när de löser uppgifter och övningar. Ulrika har bland annat inspirerats av den framgångsrika metoden ”Att skriva sig till läsning” i svenskämnet och överfört tankegångarna till matematikens område.
Ulrika har utvecklat sitt arbete i dialog med kollegor på andra skolor och forskare, från bland annat Malmö högskola.”

Läs mer: Lär matte med mattespel, problemlösning och praktiskt material, reportage från Ulrika Ryans klassrum

Christina Löfving

Guldäpplejuryns särskilda pris 2012
Stenungsund

Presentation

Presentation av Christina Löfving

Christina Löfving, lärare i Stenungsund, för många känd som ”it-mamman“, tilldelas Guldäpplejuryns särskilda pris 2012 för sitt framsynta arbete med att pröva nya vägar i egen undervisning och i samverkan med kollegor över hela landet.

Juryns motivering:

Christina Löfving är lärare i Stenungsund, engagerad skolutvecklare, föreläsare och författare. För många är hon känd som it-mamman på bloggen. Hon prövar nya vägar i egen undervisning,
tillsammans med kollegor över hela landet. Hon delar flitigt med sig av sina erfarenheter, via sin blogg, föreläsningar, bok, twitter och andra vägar som bara en it-mamma kan. Christina har under lång tid betytt mycket för lärare och skolledare för diskussion och utveckling av arbetssätten med it i undervisningen.

Läs mer: Förstaklassarna med eget nyhetsprogram, reportage från Christina Löfvings klassrum på Kyrkenorumsskolan i Stenungsund

Daniel Barker

finalist Guldäpplet 2012
Stockholm

Presentation

Presentation av Daniel Barker

Daniel Barker, lärare i matematik och fysik, Norra Real i Stockholm, finalist till Guldäpplet 2012.

Juryns motivering:
Daniel Barker, lärare i matematik och fysik, Norra Real i Stockholm, har i sin framgångsrika verksamhet flyttat fokus från ”klassisk” undervisning till elevernas lärande. Elever inspireras att förbereda lektioner, bland annat finns Daniels filmade genomgångar tillgängliga på internet. Lektionstid används till ett gemensamt arbete med problemlösning, samtal och laborativt arbete, liksom att i större utsträckning möta varje elev individuellt.
Daniel delar sina erfarenheter och reflektioner i blogg och på hemsida. Intresset för hans förhållningssätt är stort både bland kollegor över hela landet.

Blogg: barkersthlm.blogspot.se

Ylva Pettersson

finalist Guldäpplet 2012
Skara

Presentation

Presentation av Ylva Pettersson

Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria vid Katedralskolan i Skara, finalist till Guldäpplet 2012.

Juryns motivering:
Ylva Pettersson, lärare i historia och kulturhistoria vid Katedralskolan i Skara, är finalist för sitt arbete med skarpa uppdrag där eleverna blir engagerade, bekräftade och samtidigt bidrar till det öppna uppslagsverket Wikipedia.

Ylva Petterssons arbete med detta i undervisningen är ett pedagogiskt pionjärarbete för skolan. I flera år har hennes elever bidragit till detta uppslagsverk, med sikte på kursspecifika moment och programmål såsom användande av digitala verktyg, kommunikation, kreativitet, källkritisk metod och entreprenörskap. Ylvas elever har vunnit priser för veckans bästa artikel, elevers bidrag har lästs av över miljoner läsare.

Ylva delar flitigt handledningar, tips och erfarenheter med kollegor i när och fjärran, gör workshops, föreläsningar, IKT-caféer och bidrar till Wikimedias utveckling som verktyg för Sveriges skolor.

Exempel på elevarbete: http://sv.wikipedia.org/wiki/Renässansens_fester

Läs mer: Dans, Skype och Wikipedia – en vanlig dag i skolan, reportage från Ylva Petterssons klassrum

2011

Helena Kvarnsell

finalist Guldäpplet 2011
Nacka

Presentation

Presentation av Helena Kvarnsell

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka, finalist till Guldäpplet 2011

Juryns motivering:

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt engagerade arbete med att göra matematik och NO roligt och begripligt med stöd av IT. Hennes elever använder moderna uttrycksformer, formulerar och delar sina tankar genom bland annat videoinspelade problemlösningar. Hon fångar intresset och integrerar digitalt stöd i undervisningen. Hon demonstrerar möjligheter och sprider erfarenheter till kollegor nära och fjärran, bland annat genom blogg och twitter.

Läs mer: Roligare och enklare matte med IT, intervju med Helena Kvarnsell och elever på Björknässkolan i Nacka

Åsa Lundholm

finalist Guldäpplet 2011
Sigtuna

Presentation

Presentation av Åsa Lundholm

Åsa Lundholm, Valstaskolan, Sigtuna, finalist till Guldäpplet 2011

Juryns motivering:

Åsa Lundholm, Valstaskolan, Sigtuna, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt entusiasmerande arbete med att genom litteratur och digitala medier väcka elevernas intresse och stärka deras språkutveckling. Hon bidrar till att flertalet elever når godkänd nivå i svenska, trots att mer än 90 procent har annat modermål än svenska. Bokblogg och Mp3-böcker är ett par av alla de verktyg hon använder i arbetet. Hon inspirerar kollegor, elever och föräldrar – långt utanför skolan.

Läs mer: Det handlar inte om läslust, intervju med Åsa Lundholm

Gunilla Almgren Bäck

Guldäpplejuryns särskilda pris 2011
Mölndal

Presentation

Presentation av Gunilla Almgren Bäck

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog Mölndals kommun och vid GR-utbildning i Göteborg, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Juryns motivering:

Juryns särskilda pris 2011 tilldelas Gunilla Almgren-Bäck, specialpedagog i Mölndal och vid GR-utbildning i Göteborg, för hennes arbete med att göra skolan ”tillgänglig för alla”. Hon har lyft på nya stenar, pedagogiskt och tekniskt, hon har omprövat och förnyat, följt forskning och med entusiasm och energi fört sina och andras erfarenheter vidare till en stor krets, lokalt, regionalt och nationellt.

Gunilla har framgångsrikt verkat för skoldatatek och kompetensutveckling inom området, framför allt i västsvenska kommuner. Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.

Läs mer: Lärmiljön ska anpassas efter elevernas behov – inte tvärt om, intervju med Gunilla Almgren Bäck