2008

Anna Kalla

vinnare Guldäpplet 2008
Stockholm

Presentation

Presentation av Anna Kalla

Anna Kalla, lärare på Johannes skola i Stockholm och IT-pedagog i stadsdelen Norrmalm utsågstill vinnare av Guldäpplet 2008.

Webbplatsen ”Annas Länkburkar”, www.burkar.nu, firar i år 10.årsjubileum. Denna webbplats är en av de allra bäst kända och använda, av såväl lärare och elever som en bredare allmänhet, och med svindlande besökssiffror. Anna har lagt ned ett omfattande ideellt arbete med att utveckla och ständigt underhålla denna guide till fakta och inspiration på Internet. Den lekfulla formen, som inbjuder till utforskande, tilltalar både vuxna, unga och barn. Webbplatsen är den enda rekommenderade länken på Dyslexiinfos webbplats. Hennes enda ersättning har varit uppskattningen från barn och lärare i hela landet.

Juryns motivering:

Annas burkar är ett välkänt begrepp. Anna Kalla har i ett långvarigt ideellt arbete  skapat och ständigt underhållit denna pedagogiskt genomarbetade webbresurs som blivit en av de mest uppskattade resurserna på nätet för många barn, ungdomar och vuxna. Hennes engagemang och pedagogiska vision har givit resultat som inspirerar många.

Läs mer: Tio år med Annas Länkburkar

 

Birgitta Flodén

finalist Guldäpplet 2008
Stockholm

Presentation

Presentation av Birgitta Flodén

Birgitta Flodén, lärare på Hässelbygårdsskolan i Stockholm. är finalist till Guldäpplet 2008.

Juryns motivering till finalplatsen

Birgitta Flodén har i ett engagerat arbete hittat nya vägar för sina elever, som är nyanlända till Sverige, att ta vara på sina språkliga och kulturella resurser. De reflekterar över sin nya situation i livet och sitt nya hemland och delar detta med unga människor i en liknande situation. Pedagogisk utveckling och arbete med IT går här hand i hand och kombinerar lärande och identitetsutveckling. Arbetet kan tjäna som inspiration till utveckling i många skolor och klasser.

Läs mer: Trädockor och indentitet i internationellt utbyte, intervju med Birgitta Flodén

Johan Lindwert

Guldäpplejuryns särskilda pris 2008
Falköpings kommun

Presentation

Presentation av Johan Lindwert

Juryn för lärarstipendiet Guldäpplet har beslutat att för andra gången dela ut ”juryns särskilda pris”, i samband med prisutdelningen av Guldäpplet.

I år går det särskilda priset till Johan Lindwert, lärare i Falköping. Johan Lindwert är välkänd i skolsverige som en av initiavtivtagarna till visionen kring ”Framtidens klassrum”, en vision som idag är en realitet i många klassrum runt om i Sverige.

Juryns motivering

I ett långvarigt och idérikt arbete, har Johan Lindwert tillsammans med kollegor utvecklat dialogen och samspelet i klassrummet. Han har visat många vägar för att öppna klassrummet mot världen, med visionen ”Framtidens klassrum” och senare initiativet TeacheronDemand.se. Han har i samarbete med kollegor framgångsrikt verkat för spridningen av visioner och erfarenheter i den egna skolan och kommunen, liksom i hela landet och även internationellt.”.

Läs mer: Framtidsvisioner i skolmiljö, intervju med Johan Lindwert

2007

Kristina Hansson

Guldäpplejuryns särskilda pris
Piteå

Presentation

Presentation av Kristina Hansson

Till första vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2007 utsågs Kristina Hansson, CMiT, Piteå.

Juryns motivering:

Kristina Hansson har bedrivit ett unikt utvecklingsarbete kring it- och mediepedagogik i Piteå kommun. Tillsammans med medarbetare har hon byggt upp CMIT, Centrum för Media och IT i för- och grundskola. CMIT har varit mycket framgångsrikt och kommit att tjäna som modell och inspiration för hela landet. Genom mängder av föredrag, tv-program, artiklar, inte minst i DIU, studiebesök, flera böcker och eget forskande har hon delat med sig av och fördjupat erfarenheterna från Piteå. Det lokala har därmed blivit element i ett nationellt kunskapsbygge.

Agneta Winkler

finalist till Guldäpplet 2007
Katrineholm

Presentation

Presentation av Agneta Winkler

Agneta Winkler, särskolan i Katrineholms kommun, finalist till Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:
Agneta Winkler har påtagligt visat hur filmarbete kan stöda lärandet och synliggöra tankar hos elever i särskolan.

Gunilla Almgren,

vinnare Guldäpplet 2007
Linköping

Presentation

Presentation av Gunilla Almgren,

Gunilla Almgren, speciallärare på särskolan, Blästadsskolan i Linköping, vinnare av Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:

Gunilla Almgren är en erfaren speciallärare som förenar personligt engagemang och ett innovativt tankesätt, där alla sinnen, medier och uttrycksformer kombineras för att nå resultat. Steg för steg utvecklas lärogången för den enskilde eleven, med it-stöd, mediedokumentation och nära föräldrakontakt. Gunilla har byggt upp en omfattande IT-kompetens och är flitigt utnyttjad fortbildare av kollegor. Juryn noterar att Gunilla har nominerats av kollegor, föräldrar och elever.

Läs mer: Speciallärare med engagemang i elevernas lärande och ny teknik

Heléne Oskarsson

finalist Guldäpplet 2007
Sundsvall

Presentation

Presentation av Heléne Oskarsson

Heléne Oskarsson, lärare vid Kyrkmons skola i Sundsvalls kommun,finalist till Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:”Heléne Oskarsson har med fortbildning, pedagogiskt kaffé och workshops har inspirerat till nya sätt att arbeta med skriv- och läsinlärning.”

2006

Johan Lindwert, Fredrik Åkermark, Christin Lund och Tommy Forsberg,

finalister Guldäpplet 2006
Falköpings kommun

Presentation

Presentation av Johan Lindwert, Fredrik Åkermark, Christin Lund och Tommy Forsberg,

Johan Lindwert, Fredrik Åkermark, Christin Lund, Tommy Forsberg, lärare på Kinnarpsskolan i Falköpings kommun, finalister till Guldäpplet 2006.

Juryns motivering.

”Johan, Fredrik, Christin och Tommy har förnyat lärandet med stöd av IT i sin egen undervisning och utvecklat arbetet i klassrummet, med klassdialog kring Internetkällor och samverkan med omvärlden. De har spritt idéer och erfarenheter till sina lärarkollegor i kommunen, nationellt och internationellt. Deras vision ”Framtidens klassrum” utsågs till den mest innovativa idén bland 100 europeiska projekt i London 2004.”

Artikel: Framtidens klassrum – tillhör både elever och lärare

Åsa Sundelin

finalist Guldäpplet 2006
Botkyrka

Presentation

Presentation av Åsa Sundelin

Åsa Sundelin, mediepedagog i Broängsskolan, grundskola i Botkyrka, finalist till Guldäpplet 2006.

Juryns motivering:

”Åsa har utvecklat en kultur kring digitalt lärande som genomsyrat skolan, satt en standard i kommunen och skapat uppmärksamhet i hela landet. Hon ger elever och kollegor självförtroende i arbete med film, bild och berättelser från åk 1-9, med pod-radio i specialundervisning och videopod i matematiken. Med stor bredd och i samverkan med kollegor har Åsa givit mediepedagogiken ett nytt ansikte och visat hur IT och medier kan integreras i, och utveckla, skolan.”

Artikel: Digital kompetens – en nödvändighet