2006

Mona Wiklander

vinnare Guldäpplet 2006
Sandviken

Presentation

Presentation av Mona Wiklander

I mycket hård konkurrens med fantastiska finalister och nominerade belönas Mona Wiklander, speciallärare vid Kungsgårdens skola i Sandviken, med Guldäpplet för 2006.

Juryns motivering:

Mona Wiklander bedriver ett långvariga, brett inriktat arbete över skolans alla stadier, från specialundervisning till den allmänna läs-och skrivinlärningen och språkutvecklingen, vid Kungsgårdens skola, i en av Sveriges främsta kommuner vad gäller IT-användning. Mona Wiklanders arbete är en inspirationskälla för landets lärare och det belönas med Guldäpplet för 2006.”

Med elevnyttan i centrum arbetar Mona Wiklander för utvecklingen av skolan med stöd av IT. I sin roll som speciallärare vid Kungsgårdens skola och som en av de drivande i Sandvikens kommuns IT-satsning sedan 1994 har hon haft ett ständigt fokus på den enskilde eleven och dennes möjlighet till utveckling. Hon har speciellt arbetat för elever med särskilda behov och byggt upp och lett ett nätverk med sjuttio speciallärare. Vidare har hon arbetat med förnyelse av skriv-och läsinlärningen, varit drivande i kommunens portfolioapplikation, och medverkat i flera EU-projekt med fokus på stöd i språkutveckling, bland mycket annat. Mona är en central gestalt i kommunen och välkänd över landet på grund av sin innovationsförmåga och nyfikenhet, med inriktning mot nyttan för elever.”

Artikel: Videokonferenser – lyft för eleverna

2005

Hans Norkvist och Sten Canevall,

vinnare av Guldäpplet 2005
Stockholm

Presentation

Presentation av Hans Norkvist och Sten Canevall,

Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2005, tillsammans med Alfredo Castro, Umeå.

Juryns motivering:

De belönas för långvariga mediepedagogiska insatser som lärare, inspiratörer för både elever och kollegor, liksom lärarstuderande. Under en följd av år och i ett stort antal projekt har de, på var sitt håll men i likartad anda, arbetat tillsammans med elever kring centrala frågor och gestaltat dessa i publika sammanhang. Deras verksamheter exemplifierar hur IT- och mediepedagogiskt arbete kan utformas och organiseras. De ger exempel på kraften i att förena skolans kunskapsprocesser med skapande uttryck och att föra ut dessa på samhälleliga arenor, exempelvis riksdagshus eller skolmatsal, bibliotek eller teater – eller en bok i föräldrarnas händer.

Läs mer: Brevet från Sverige, artikel om arbetet på Fantasifabriken

Alfredo Castro

vinnare av Guldäpplet 2005
Umeå

Presentation

Presentation av Alfredo Castro

Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola, Umeå, vinner Guldäpplet 2005 tillsammans med Hans Norkvist och Sten Canevall, Fantasifabriken, Bredängsskolan och Lillholmsskolan, Stockholm.

Jurynsmotivering:

De belönas för långvariga mediepedagogiska insatser som lärare, inspiratörer för både elever och kollegor, liksom lärarstuderande. Under en följd av år och i ett stort antal projekt har de, på var sitt håll men i likartad anda, arbetat tillsammans med elever kring centrala frågor och gestaltat dessa i publika sammanhang. Deras verksamheter exemplifierar hur IT- och mediepedagogiskt arbete kan utformas och organiseras. De ger exempel på kraften i att förena skolans kunskapsprocesser med skapande uttryck och att föra ut dessa på samhälleliga arenor, exempelvis riksdagshus eller skolmatsal, bibliotek eller teater – eller en bok i föräldrarnas händer.

 

Läs mer: Färg, form och samverkan, intervju med Alfredo Castro

 

2004

Kristina Hansson

finalist Guldäpplet 2004
Piteå

Presentation

Presentation av Kristina Hansson

Kristina Hansson, lärare och ledare vid Centrum för medier och IT i Piteå, finalist till Guldäpplet 2005.

Juryns motivering:

Kristina är en eldsjäl som oförtröttligt arbetat för att elever i Piteå skall ha bra förutsättningar för att kunna utveckla sin kommunikativa kompetens. Hon har byggt upp Centrum för Media och IT i Piteå grundskolor, CMiT.

Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg

finalister Guldäpplet 2004
Botkyrka

Presentation

Presentation av Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg

Armin Coric, Anders Strömbäck, Mattias Nyberg och Jenny Hallberg, arbetslaget på utbildningen Music Factory i Botkyrka,finalister till Guldäpplet 2004

Juryns motivering:

De nominerade lärarna har arbetat med ungdomar i åldern 16-19 år vilka misslyckats i grundskolan och lyft dem i ett arbete med musikproduktioner integrerat med kärnämnena.”

Katarina Öhman

vinnare Guldäpplet 2004
Tranås

Presentation

Presentation av Katarina Öhman

Katarina Öhman, IT-pedagog i Tranås, vinnare av Guldäpplet 2004, bland annat för sin entreprenörsinsats kring IT i skolan.

Juryns motivering:

”Katarina Öhman har omsatt sina visioner i en aldrig sinande ström av pedagogiska upplägg och programvaror, vilka hon prövat på hemmaplan och samtidigt spritt genom otaliga kurser i hela landet för lärare alltsedan 80-talet, i handböcker och i TV-program. Bland mycket annat har hon nominerats för sitt arbete med en funktionshindrad elev.

 

2003

Lars-Göran Aasa och Olof Vahlström

vinnare Guldäpplet 2003
Salem och Svenstavik

Presentation

Presentation av Lars-Göran Aasa och Olof Vahlström

Guldäpplet 2003 utdelas till Lars-Göran Aasa vid Rönninge gymnasium i Salem, strax söder om Stockholm, och Olof Vahlström vid Bergs gymnasium i Svenstavik, Jämtland. Lars-Göran (medie- och musiklärare) och Olof (hi, sv, webbdesign).

Juryns motivering:
De har i nära samarbete under många år och tillsammans med kollegor integrerat IT och medier i ämnena. IT har här betytt skapande och kreativt arbete över ämnesgränser, exempelvis med tolkning av epos såsom Harry Martinssons Aniara.
Numera verksamma på var sin skola, har de tillsammans även experimenterat med distansundervisning och videokonferens i det dagliga arbetet, bland annat som en del i en europeisk försöksverksamhet.

De har aktivt delat sina erfarenheter nationellt och internationellt.

2002

Haldis Vingestam

vinnare Guldäpplet 2002
Överkalix kommuns skolor

Presentation

Presentation av Haldis Vingestam

Haldis Vingestam, lärare, ITIS-samordnare och lärare  Överkalix kommuns skolor, vinnare av Guldäpplet 2002.

Juryns motivering: Haldis Vingestam har varit verksam som lärare i över tjugo år, IT-pedagog och ITIS-handledare. Hon är en visionär som oförtröttligt inspirerar kollegor och utvecklar nya arbetsmetoder med IKT i skolan. Hennes arbete med IT har gett inspiration och spridning långt utanför Överkalix kommun. ”Hennes pedagogiska skicklighet är något utöver det vanliga och berör både barn och vuxna”, säger en kollega. ”Det som gör Haldis unik är hennes enastående förmåga att lyssna och få oss att våga”, skriver en annan kollega.

Läs mer:
Tankar om lärande, det egna skapandet, kommunikation och IT, av Haldis Vingestam

Haldis Vingestam skriver om ett projekt med skapande matematik: Träna problemlösning med grisar, höns, video och multimedia

Kerstin Nilsson

hedersomnämnande Guldäpplet 2002
Täby skolor

Presentation

Presentation av Kerstin Nilsson

Kerstin Nilsson, IT-utbildare på Täby IT-pedagogiska Utbildningscentrum, länge verksam som mellanstadielärare i Näsby Park skolor, mottog Guldäpplets hedersomnämnande 2002.

Juryns motivering:”Välkänd i hela landet för sitt arbete med KidLink i sin klass. ”Hon visade hur världen kom in i klassrummet” skriver en kollega. Hon har varit drivande lärare i Näsby Park skolor, haft otaliga fortbildningstillfällen för kollegor, byggt upp IT-råd och inspirerat kollegor vid Täby skolor som ITIS-handledare.