Intervju Elevdata

bild app med Mattehus

Nu har vi besökt Elevdata.
Precis som många andra jobbar de med att elever ska få varsin data.
Men det är inte bara det de gör. De gör även dataprogram.

De gör dataprogram som kan göra det lättare för barn att lära sig. Till exempel program som läser upp texter eller program som förklarar hur man räknar ut olika tal eller mattekluringar. De har bland annat gjort program som mattehuset och läshuset.

De tror även att man kan prestera bättre om man har en dator genom att det är lättare att skriva och de tror att barnen skriver längre och bättre om de får en dator. De säger också att en annan stor fördel med dator är att man lätt kan redigera sin text utan att sudda och skriva om en massa saker. De tror att detta är något som kan bli populärt och kommer att utvecklas i framtiden.

Vi tycker detta verkar bra för att det kan göra skolgången lättare och roligare för barnen.

Tack för att vi fick intervjua er Elevdata!

Text: elevreportrar från klass 6 på Myrsjöskolan i Nacka
Foto: Bo Helmersson