Intervju med Casio

Räknare

Vi började med att besöka Casio som jobbar med Miniräknare

Vad jobbar ni med? frågar Rasmus
Viveka på Casio tycker att man kan behöva olika funktioner för olika årsklasser.

Hon är här för att visa olika lärare olika miniräknare som kan göra det lättare för barnen att jobba.Till exempel med Matte. Hon tycker att alla ska ha en miniräknare för alla kan behöva kontrollera sina svar och om man ska göra någon lång uträkning kan man kolla om man är på rätt väg.

Det kan vara bra med miniräknare för att man kan rätta snabbt och enkelt.
Viweka Pal säger: ”Det här är något som kommer utvecklas!”

Vi tycker miniräknarna verkar bra för att de var olika avancerade beroende på årskurs.

Tack för att vi fick interjuva er Casio!

Text: Elevreportrar från klass 6 på Myrsjöskolan i Naca
Foto: Bo Helmersson