IT i skolan – hur gör vi?

foto barnhänder på tangentbord

Hur ska vi arbeta med IT i skolan? Kan elevers studieresultat förbättras med hjälp av IT? Det var frågor som diskuterades under dagarnas föreläsningar. Ipads ska börja användas som ett pedagogiskt instrument i förskolan, Facebook ska integreras i undervisningen och andra tekniska hjälpmedel ska hjälpa svenska ungdomar att klättra upp på listorna över de bästa studenterna i Europa. Reprensentanter från kommunerna och från skolväsendet som jag har talat med delar den synen.

Lisbeth Modén, verksamhetschef för två skolor och tjugonio förskoleavdelningar, Karin Sönnerås, förskolelärare och Kerstin Fredberg, nämndsekreterare på stadshuset förklarar hur Kungsbacka kommun har blivit så framgångsrik. ”Det finns flera personer i kommunen som är väldigt drivande och vi har arbetat efter en strategi vid namn IKT, som betyder informations- och kommunikationsteknik. Vi arbetar väldigt mycket med datorer och målet är att alla elever ska nå sina mål.” 

Att kommunen tar hand om alla elever är en devis som också Sollentuna kommun har tillämpat. Leskulla Carell som är rektor på tre skolor är noga med att alla ska med. Hon är bland annat rektor för en skola med elever som kräver extra stöd och för de eleverna är det extra viktigt med IT och teknik. ”Det ger eleverna en bra chans att bli självständiga”. Hon ser en liten risk med att mer IT i skolor bidrar till ökade klyftor mellan kommuner som har olika mycket pengar men menar att detta går att förhindra genom att använda sig av de styrdokument som finns. Anledningen till att kommunen är här på mässan är för att förbättra svenska elevers studieresultat. Den åsikten delas av Lisbeth Modén, Karin Sönnerås och Kerstin Fredberg. De här är för att lära sig men också för att tala om för andra hur man har arbetat i kommunen. De vill i framtiden se en skola där det ska vara roligt att lära sig och där elevers teknikkunnande tas tillvara på på ett bättre sätt. 

Johanna Gagner, Magnus Welander och Emilie Negelius jobbar som lärare på skolan var på konferensen för att berätta om ett av sina projekt och hur man jobbar med IT i skolan. ”Det heter YBC + KKV och var ett projekt som eleverna i årskurs ett genomförde. Förutom elever från skolan och konstnärer från KKV (Konstnärernas Kollektiv Verkstad) var elever och lärare från den IT inriktade skolan Hyper Island. Vi deltog också i ett projekt som hette Unos Uno och drevs av forskare på Örebros universitet, dit vi rapporterade hur arbetet fortskred. Projektet handlade om digitalt skapande och om att utmana ordet entreprenör. Ett av målen var att visa att det går att vara en entreprenör inom konst, inte bara inom ekonomi”.

Personligen tror jag att mycket förbättring i den svenska skolan kan ske genom att man använder sig av ny och modern teknik. Det finns även annat som behöver göras. Att få ner den höga frånvaron är en av dem. 

I Nacka kommun, där jag själv studerar på YBC i Sickla, arbetar vi väldigt mycket med teknik. Alla elever har var sin dator och vi använder oss knappt utav böcker, förutom i matematik. Det behövs helt enkelt inte. 

Text: Victor Bjerselius, elev på YBC
Foto: Bo Helmersson