Många vassa pedagoger hörs denna vecka – nominera till Guldäpplet 2017

Foto Guldäpplets pristagare 2016

Lyft fram duktiga lärare – nominera till Guldäpplet 2017 senast den 1 juni!

Jenny Edvardsson, Guldäpplepristagare 2015:
– Att bli nominerad till Guldäpplet är ett kvitto på att andra uppmärksammat och uppskattat ditt klassrumsnära arbete, där IT finns med som ett stöd. Nu har du möjlighet att uppmärksamma en duktig pedagog. Vem nominerar du?

Läs mer och gör din nominering på Guldäpplets webbplats.
Din nominering ska vara inne senast 1juni.

Guldäpplets partners
Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
• Stiftelsen DIU, grundare och koordinator
• Lärarförbundet
• Lärarnas Riksförbund
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Specialpedagogiska skolmyndigheten
• Statens medieråd
• Gleerups Utbildning AB
• Netsmart AB
• Studentlitteratur AB
• Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB

I juryn finns de två senaste årens Guldäpplepristagare, professor Åke Grönlund, Örebro universitet, samt företrädare för samtliga partners.