Matte utan penna!

Ulrika Ryan

Så lyder budskapet när Ulrika Ryan, matte/no-lärare på Byskolan i Lund talar. Hon har varit med i ett projekt som heter “Matte för den digitala generationen”, där Ulrika haft ett stort ansvar.

Dagens digitala generation är i behov av mer matematisk digital undervisning, menar många pedagoger. För att vända trenden, ska elever få jobba två och två, och använda web-baserade matematikspel. Ett utmärkt sätt för elever att utveckla alla aspekter av matematisk kunskap och kommunikation.

Bortsett från att lära sig olika symboler och att skriva matematik, får man också den verbala träning som behövs för att prata matematik. Elever måste hela tiden fungera som ett komplement till varandras utveckling, vilket kräver att man pratar med varandra. Spelen ska vara enkla och tydliga. Samtidigt ska de vara lärande.

Fördelarna är många med digital matematikundervisning. Det finns ett stort utbud, det är roligt dessutom utmanande, och undervisningen stimulerar alla kunskapsområden inom matematik. Utöver det blir även dokumentation av deras arbete enkelt därför att man filmar elevers arbete samt att de får förklara det de har gjort, menar Ulrika.

Text: Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka
Foto: Bo Helmersson