2020

Lomma kommun

Lomma kommun, förskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Lomma kommun, förskola

Juryns motivering:
”Lomma kommuns förskolor är en föregångare med sitt arbete med en tydlig vision, väl utarbetad strategi och förankring i alla led och ett metodiskt och tillitsbaserat sätt med lärprocesser från högsta ledningsnivå ut till förskolornas avdelningar. Med fokus på likvärdiga förutsättningar driver man bland annat ett språkutvecklande arbete och samverkar nära med kommunens folkbibliotek. Med inspirerande diskussion och fortbildning och en klok användning av lärspridare utvecklas kunskap och kompetens.”

Stenungsunds kommun

Stenungsunds kommun, grundskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Stenungsunds kommun, grundskola

Juryns motivering:
”Stenungsunds grundskolor visar genom sitt långsiktiga och målinriktade arbete hur skolutveckling och digitalisering resulterar i ökat lärande i hela organisationen. Med alla led i styrkedjan involverade för utveckling och med ett arbete genomsyrat av tillit och systematiskt kvalitetsarbete, med förändringsgrupp och utvecklingsledare, med webbtjänst och plattformar, med inköpta läromedel och egna lärresurser, bygger man framgångsrikt pedagogisk kompetens och verktyg utifrån behov och individuella förutsättningar.

Södertälje kommun

Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Södertälje kommun, förskola, grund- och gymnasieskola, särskola för grundskola och gymnasium, samt vuxenutbildning

Juryns motivering:
”Södertälje kommuns arbete med digital skolutveckling har fokus på att utveckla undervisningen och präglas av en obruten styrkedja och tydlig strävan mot att stärka likvärdigheten i förskolor och skolor. Arbetet med digitala verktyg i den pedagogiska lärmiljön styrs av ledorden tillgänglighet, kompetens, utveckling och effektivitet, i samverkan med skolfederation, Skoldatatek, skolbibliotek liksom med kommunens IT-enhet. Innovativa aktiviteter från hackatons till Bättre än BETT bidrar till kvalitativ och ämnesnära kompetensutveckling.”

Österåkersbygdens friskoleförening

Österåkersbygdens friskoleförening, grundskola F-6

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2020

Motivering

Presentation av Österåkersbygdens friskoleförening, grundskola F-6

Juryns motivering:
”Österåkersbygdens friskola är en liten landsbygdsskola åk F-6, med digital skolutveckling som ett kraftfullt verktyg i skolan och för nära kontakt mellan ledning, lärare, målsmän och elever. Med uppdaterad webb och FB-grupp och genomtänkt infrastruktur byggd på fiberanslutning och mobiltelefon från skolan för allt och alla i åk 4-6, med bland annat en egenutvecklad app, kompletterad med lärplattor och interaktiva tavlor. Arbetet med skoltidning i skola och bygd exemplifierar en forskningsanknuten och innovativ verksamhet. Man utmärker sig med djärvt ledarskap och självständiga elever, är i framkant med IT, nära samhället och forskningsanknuten.”

2019

Alingsås kommun

Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning: gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Juryns motivering:
”Ett långsiktigt och väl förankrat digitaliseringsarbete utmärker skolhuvudmannens ansats och ambition. Med ett vetenskapligt fokus, baserat på elevers, lärares och ledares deltagande (participativa) process, har planer och processer bidragit till en begynnande, tillgänglig lärmiljö. Arbetet bygger på innovation och lärande i en strukturerad process.”

Intervju med Torbjörn Ott, lektor i tillämpad IT och Jennie Larsson Häggström, IKT-förstelärare i samband med nomineringen.

Video:

Luleå kommun

Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen: förskola, grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
”Skolhuvudmannens ansats att koppla det systematiska kvalitetsarbetet med de digitala utvecklingsfrågorna har bidragit till både struktur och progression i det gemensamma lärandet. Utvecklade stödfunktioner och flera års breda delningsinsatser ger resultat. Ett arbete som fokuserar på ökad kompetens, tillgång och likvärdighet i elevernas lärmiljöer och målsmäns involvering.”

Intervju med Maarit Enbuske, skolchef, i samband med nomineringen till Guldtrappan.

Lärande i Sverige

Lärande i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Lärande i Sverige AB: grundskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
En kraftfull vision, tydliga strategier tillsammans med öppna kollegiala processer skapar riktning och förutsättningar för att den digitala skolan blir verklighet för koncernens elever och lärare. En process där juryn ser fram emot att visionen förverkligas i en fortsatt innovativ process!

Intervju med Ole Lidegran, CIO, i samband med nomineringen.

Malmö 2019

Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Malmö Stad: grundskoleförvaltningen, åk F-9

Juryns motivering:
”Ett utvecklingsarbete som utgått från och startat i skolornas behov av digitalisering, med förankring i såväl nämnd som sammanhållen förvaltning, visar nu på både spridning och ökad kompetens inom skolhuvudmannens ansvarsområde. En kraftfull satsning på infrastruktur och ökad tillgänglighet har stärkt miljöerna för lärande. Med Pedagog Malmö, Malmö delar och en utvecklad kompetensplan har miljön förankrats, integrerad i ett helhetsperspektiv, Det Digitala Malmö, 2017-2022 ”

Intervju med Mats Johnsson, chef  IT enheten, i samband med nomineringen.

Skara kommun

Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019

Motivering

Presentation av Skara, barn- och utbildningsnämnden: förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola

Juryns motivering:
En lång, enad och envis digitaliseringsresa visar nu på resultat inom skolhuvudmannens verksamheter. Både ledarskap och visioner har satts på prov. Satsningar på samtliga skolledare, med både teknik och ökad kompetens har bidragit till ett framgångsrikt lärande kopplat till digitala strategier. Resurscentret Stureplan är ett lovande initiativ.”

Intervju med Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Anders Vilhelmsson,  it-strateg, i samband med nomineringen.