2016

Linköpings kommun

Linköpings kommuns grundskolor

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Linköpings kommuns grundskolor

Juryns motivering:
För ett systematiskt ledarskap, med uppbyggd kultur kring kollegialt lärande och skolutveckling baserad på extern förstalärargrupp som gör klassbesök, intervjuer och ger snabb återkoppling, kombinerad med en ledarutbildning med internationella partners och kontinuerligt stöd i egen utvärdering av resultat för varje skola. Utvecklingsarbete med centra och lärarnätverk med ämnesfokus och med 1-1-satsning, infrastruktur och support som grund.

Sandvikens kommun

Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Sandvikens kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet att-skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt till en heltäckande strategi för språkutveckling, inkluderande alla elever. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och en dator för alla från förskoleklass till gymnasium.

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Sollentuna kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För en skola i stark digital utveckling baserad på en tydlig vision och inspirerad ledning, från politik ut till klassrum och tillbaka, med en bred förankring och en begynnande kultur med aktivt internt och externt delande. Med forskningsanknytning, en utvecklad modell för att skriva-sig-till-lärande och indikationer i åk3 på bättre resultat vid

Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium

mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2016

Motivering

Presentation av Sundsvalls kommun från förskoleklass till gymnasium

Juryns motivering:
För fortsatt gedigen och systematisk digital satsning med god infrastruktur och digitala tjänster baserade på öppenhet och standarder. Successivt utvecklad skolverksamhet med insatser som resurscentrat Net21, webbaserade mötesplatser, nätverk kring att-skriva-sig-till-läsning, konferensen Mittlär, ett forskningsanknutet maker space och ett Skoldatatek med regelbundna kurser och workshops.

2015

Sundsvalls kommun 2015

Sundsvall

Mottagare av kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Sundsvall

Juryns motivering:
För ett inspirerande brett utvecklingsarbete, en stark ledningsgrupp, en likvärdig digital omvandling, stabilt uppbyggt i samverkan med andra aktörer, såsom skolfederation, läromedelsförlag, skoldatatek och högskola där bitvis framsteg uppnåtts särskilt inom skriv- och läsundervisning och med den fortsatta utmaningen att vända elevresultaten.

Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun

Hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Falkenbergs kommun

Juryns motivering:
För ett modigt pionjärarbete, ett långsiktigt och skickligt ledarskap, ståndaktigt i motvind och öppet mot omvärlden, i dialog med forskning som i flera etapper lett en digital omvandling mot utveckling av lärandet och bättre resultat.

Botkyrka kommun

Botkyrka kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Botkyrka kommun

Juryns motivering:
För ett sammansvetsat ledarskap, från politik till skola, med ett starkt projektledarteam, trovärdig tekniklösning och organisation för kollegial utveckling har ett pedagogiskt utvecklingsarbete från förskola till gymnasieskola med gemensam reflektion och forskardialog skapats. Elevers motivation har påverkats positivt.

Sandvikens kommun 2015

Sandvikens kommun

hedersomnämnande Guldtrappan 2015

Motivering

Presentation av Sandvikens kommun

Juryns motivering:
För ett långvarigt uthålligt arbete, med politisk förankring och drivande projektledning, där projektet skriva-sig-till-läsning utvecklats stadigt, inkluderande alla elever, till en heltäckande strategi för språkutveckling. Med fullt genomförd öppen digital infrastruktur, satsning på digitala lärresurser och 1-1 för alla grundskolans elever.