Konferenswebb för Framtidens lärande

Sex skolhuvudmän får kvalitetsutmärkelsen
Guldtrappan 2016


Inlagd den 22 juni 2016 kl 11:00 i Övrigt


Juryn ser hos årets nominerade huvudmän ett spektrum av insatser som bidrar till en framgångsrik digital skolutveckling. Imponerade, och med stolthet, konstaterar juryn att vi har mött skolhuvudmän i framkant, bland vilka sex har valts ut efter granskning utifrån sju fastställda kriterier. (Läs mer…)

DIU och Guldäpplet i Almedalen, 5:e och 6:e juli

Inlagd den 12 juni 2016 kl 10:45 i Övrigt


Integration och arbete med it, medier och film samt digitala nycklar för bättre lärande och effektivare skola står i fokus vid två seminarier med DIU och partners under Almedalsveckan.

På tisdagen, 5 juli, arrangerar DIU ett seminarium om bättre lärande och effektivare skola med digitala prov. I seminariet belyser de medverkande  hur digitala prov, både lokalt och nationellt, kan bli en spjutspets i digital utveckling.
Seminariet arrangeras av Stiftelsen DIU och Guldäpplet i samverkan med Tieto. Start frukost 8.40, seminarium kl 9.00.

På onsdagen, 6 juli, står frågan om integration, medier och digitala nycklar för nyanlända i skolan i fokus. Ett frukostseminarium i två delar om skolans mottagande av nyanlända elever och hur arbete med digitala verktyg och film kan stärka integrationsarbetet. Seminariet arrangeras av Stiftelsen DIU och Guldäpplet i samverkan med Statens Medieråd och UR respektive med Liber förlag. Start frukost 8.40, seminarium kl 9.00.

Läs mer om DIUs program i Almedalen

Tack för alla nomineringar till Guldäpplet 2016!

Inlagd den 2 juni 2016 kl 16:33 i Övrigt

Nomineringen till Guldäpplet 2016 är nu avslutad. Vi tackar för alla nomineringar – nu vidtar juryberedningen. Alla namn publiceras i slutet av augusti. Finalisterna presenteras första gången på Bokmässans scen Molnet, den 22 september, Göteborgsmässan. Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan den 31 oktober kl 11.00.

Dags nominera din kandidat till Guldäpplet!

Inlagd den 19 maj 2016 kl 23:22 i Övrigt

Per-Arne Andersson, SKL
Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting:
- Till Guldäpplet 2015 nominerades drygt 80 lärare från olika delar av landet. Nomineringarna väckte stor medial uppmärksamhet lokalt och inte enbart vinnarna av stipendierna lyftes som stjärnor. Det är ett pris för att hylla professionen. Visst finns det lärare hos er som du vill hylla?
(ur Per-Arne Anderssons krönika på SKLs blogg )

Läs mer om hur du nominerar på www.diu.se/guldapple

Digitala prov belysta på DIUs konferens 18 maj

Inlagd den 19 maj 2016 kl 17:56 i Övrigt

- Försiktiga steg framåt, var rekommendationen från Christina Wikström, universitetslektor vid Umeå universitet, efter en livlig och mångsidig belysning av frågorna kring digitala prov, när stiftelsen DIU den 18 maj i samverkan med Skolverket och Vinnova arrangerade en specialkonferens kring digitala prov och bedömning med medverkande från skolor, Skolverket, forskare och leverantörer liksom riksdagens utbildningsutskott, SKL och Vinnova.

Frågorna diskuterades från många synvinklar. Syftet med prov, speciellt nationella prov för elevers lärande, för nivåbedömning eller för examination och antagning; automatiserad rättning och adaptiva prov; erfarenheter från kommuners egna införande av digitala prov; Skolverkets redovisning, leverantörers perspektiv liksom forskares.

En av deltagarna, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet

Konferensen arrangerades inom ramen för DIUs Vinnova-projekt KIDS. Den var ett led i DIUs arbete med att driva frågan om digitala prov i skolan framåt, stimulera försök och utvärdering, och ge Skolverket, riksdagens utbildningsutskott och regering beslutsunderlag i samband med den remiss som nu pågår – både kring “Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning” och kring Nationell strategi för skolans digitalisering.

Med Guldtrappan i Stockholms stad:
Konsten att göra rätt

Inlagd den 21 april 2016 kl 19:09 i Övrigt

Ett nytt begrepp har hörts vid åtskilliga av årets besök hos kandidater till utmärkelsen Guldtrappan. Det handlar alltså om kommuner/skolhuvudmän i framkant vad gäller digital skolutveckling. En av de huvudmän där vi möter detta begrepp är Stockholms stad.

- Vi gjorde ett rejält omtag, vad gäller digitaliseringen i gymnasieskolorna. Vi frågade oss, hade vi gjort rätt satsningar tidigare? Vi såg över tidigare ansatser, lärde oss av misstagen och tänkte om, säger Ann Hellenius, tidigare it-chef vid skolförvaltningen, nu it-direktör i staden. (Läs mer…)

Guldtrappan i Linköping:
egen modell för kollegialt lärande

Inlagd den 18 april 2016 kl 08:09 i Övrigt

Med Guldtrappans beredningsgrupp besökte jag Linköping i vår spaning efter huvudmän/kommuner med goda erfarenheter av digital skolutveckling. Vi mötte massor av elever, lärare och ledare. Ett gäng från Adjunkten, mottagningsenhet för nyanlända elever. Foto Carina Näslundh
Här ett exempel på utprövade modeller för det kollegiala utbytet, som verktyg för långsiktigt kvalitetsarbete.

Hur kan vi systematiskt utveckla kollegialt lärande på kommunnivå? Linköping har skapat sin egen form med regelbundna “insynsbesök” på skolorna. (Läs mer…)

« Äldre Inlägg

Get the Flash Player to see the slideshow.

Välkommen till Framtidens lärande - nästa steg


Framtidens lärande – tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Framtidens lärande – nästa steg! 2016

Arrangörer

Koordinatorer

Nyhetsbrev

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Namn

E-postadress

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

Nätverk kring skriv- och läs med dator


Under Framtidens lärande 2010 startades ett nationellt nätverk kring skriv- och läsintroduktion med datorn som pedagogiskt verktyg. Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU i tryck eller i urval på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer