Konferenswebb för Framtidens lärande

Britt-Marie Sjöholm: Intressant att ta del av vilka konsekvenser grundskolans digitalisering får för lärarutbildningen

Inlagd den 18 april 2015 kl 13:05 i Övrigt

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
– För mig som arbetar inom högskolesektorn är det intressant att ta del av vilka konsekvenser grundskolans digitalisering får för lärarutbildningen. På vilket sätt kommer digitaliseringen att genomsyra den framtida lärarutbildningen? En del i min tjänst som IKT-pedagog är att arbeta med kompetensutveckling och nya förhållningssätt inom pedagogik.

– Digitaliseringen i skolan är inget man kan välja bort och vi står inför utmaningar när det gäller att ta till sig ny teknik och tänka nytt. För några år sedan satsades det stort på att köpa in digital teknik men hur den skulle användas glömdes bort. Nu börjar detta komma ikapp. En klassupssättning iPads har köpts in till lärarutbildningen på vårt lärosäte och nya sätt att undervisa börjar ta form och nya möjligheter öppnas. Det finns en enorm utvecklingspotential inom detta område. Detta är verkligen en jättespännande bransch att röra sig i just nu!

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Det jag ser fram emot allra mest är inspirationsmötena, att få ta del av praktiknära fall och se vilka svårigheter och lösningar andra stöter på. Många av inspiratörer ligger i utvecklingens framkant och är verkliga eldsjälar som man kan lära sig mycket av och det finns så otroligt många duktiga lärare runt om i landet som man kan låta sig inspireras av och få tips och idéer att ta med sig hem.

 Britt-Marie Sjöholm är IKT-pedagog på Högskolan Väst i Trollhättan

Kolla konferenssidan, boka in dig på Framtidens lärande 2015, där nytänkande och innovation har plats.

“kasta ut datorerna från lektionerna”

Inlagd den 17 april 2015 kl 08:36 i Övrigt

Hmm, en välskriven specifik kritik av it i skolan i DN idag, dvs om datorn som verktyg för anteckningar i klassrummet, av Håkan Danielsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap på Katedralskolan i Lund:
http://www.dn.se/debatt/forbattra-resultaten-i-skolan-genom-att-kasta-ut-datorerna-fran-lektionerna/

Innehåll i korthet: om man jobbar traditionellt, så funkar anteckningar på traditionellt vis bättre

Är det inte lite som: om man har små åkerlappar, med trånga vändor, så fungerar det bättre med häst än med traktor. Dessutom äter hästen gräs och ger gratis gödsel, medan traktorn dricker dyr diesel.

Man måste förstås ändra åkrarna liksom arbetsformerna för att dra nytta av traktorns enorma fördelar.
Är det ett argument mot traktorn? Knappast.
Men för väl strukturerade och genomtänkta arbetssätt och utvecklade arbetsformer.

Man måste tänka om arbetsformer, och det är knappast att anteckna lärarens ord som är vinsten med datorn.
Strukturerat genomtänkt arbete med dator ger bättre resultat. Planlöst blir lätt sämre än traditionellt (Jfr Grönlund, Att förändra skolan med teknik. Bortom “en dator per elev”.)

Svaret är en kombination av Katarina Lycken Rüter och Daniel Barker – och eller någon annan av de många duktiga lärare som idag utvecklar elevernas lärande – med professor Åke Grönlund och Annika Agélii, några av de som beforskat dessa utvecklade processer.

Ser fram emot svar från några av de många som är på väg med den nya tidens traktor.
mvh
Peter Becker

Agneta Hedenström, rektor, Luleå:
- Hoppas få med mig nya tankar

Inlagd den 15 april 2015 kl 15:14 i Övrigt

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig i dag?
– Den mest aktuella frågan för mig idag är hur vi ska få alla på ledningsnivå, regering, skolverket, kommuner, fristående huvudmän och rektorer att förstå hur viktigt det är med digitalisering i skolan. Varför? och Hur? Det måste finnas en tydlig styrning om vad vi vill att våra barn/elever ska ha med sig in i sitt vuxna liv.

Vad hoppas du få ut av framtidens lärande?
– Jag hoppas på att få med mig nya tankar och idéer om hur skolan ska ta nästa steg in i den digitala världen, men jag hoppas också få se goda exempel på kommuner som lyckats i arbetet med en digitalisering av skolan.

Agneta Hedenström är  rektor på Måttsund och Antnäs skolor i Luleå

Kolla konferenssidan, boka in dig på Framtidens lärande 2015, där nytänkande och innovation har plats.

Peter Söderholm, Malmö:
- Alla elever har rätt till digitala verktyg

Inlagd den 15 april 2015 kl 09:46 i Övrigt

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
- För mig är det viktigast att varenda en av våra ungar får med sig kompetens och förmåga att nyttja de digitala verktygen och att kritiskt kunna förhålla sig till informationen i vår digitala vardag. Alltså ska varenda unge också få möjlighet och tillgång till verktyg som hjälper, underlättar och utvecklar. En till en! Att alla ungar verkligen får tillgång till verktygen och såklart – vuxna som kan guida och leda utifrån den nivå varje enskild unge befinner sig på.

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Att knyta kontakter och lyssna in goda exempel och hitta vägar för att visionen om att ”alla ungar kan!” skall kunna bli verklighet. För mig är det så viktigt med input från så många som möjligt för ”ingen kan göra allt – men alla kan göra något”!

Peter Söderholm, IKT-pedagog i Malmö

Kolla konferenssidan, boka in dig på Framtidens lärande 2015, där mötet och dialogen har plats.

Hur bemöta föräldrar som säger nej till lärplattor i skolan?

Inlagd den 14 april 2015 kl 12:24 i Övrigt

Emil Jingstål, Gävle:

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
- Något jag har börjat tänka på nu med alla artiklar och forskningar som kommer kring t.ex. smart phone och lärplattan så är det ett intressant område att diskutera gällande hur man ska bemöta föräldrar inom just detta område. Ska digitaliseringen stoppas pga. föräldrar eller hur kan vi lösa det med de föräldrar som säger nej till t.ex. lärplattor i skolan?

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
- Alla tips och idéer på nya sätt att arbeta med digitala verktyg i skolan. Eftersom det är mot personal i fritidshem och förskoleklass jag arbetar mot så kan man ibland behöva göra om/tänka om kring området. Jag ser verkligen fram emot framtidens lärande!

Vad jobbar du med?
- I grunden är jag fritidspedagog men jag arbetar nu som uppdragspedagog i Gävle kommun, där jag har som uppdrag att utveckla fritidshem och förskoleklass inom just IKT och digitala verktyg.

Emil Jingstål är uppdragspedagog IKT, Fritidshem och förskoleklass, Gävle kommun

Kolla konferenssidan, boka in dig på Framtidens lärande 2015, där mötet och dialogen har plats.

Red: frågan anknyter till rapport 150414 från Statens Medieråd om ungas medievanor, liksom till Hugo Lagercrantz inlägg och Elza Dunkels genmäle – och fortsätter på Framtidens lärande och i tidskriften DIU.

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag, Martin Tallvid?

Inlagd den 13 april 2015 kl 20:50 i Övrigt

- Det finns självklart en mängd frågor som är obesvarade kring detta spännande område, men om jag tvingas välja ett specifikt område så tror jag att det är dags att prioritera lärarutbildningen. Vi måste se till att framtidens lärare får ta del av framtidens lärande (sic!).

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
- Framtidens lärande är (och har alltid varit) en plats för intressanta samtal och erfarenhetssutbyte – det ser jag fram emot att få ta del av.

Kolla konferenssidan, boka in dig på Framtidens lärande 2015, där mötet och dialogen har plats.

Martin Tallvid är lärare vid Lindholmens Tekniska Gymnasium och Göteborgs Universitet, IT- Fakulteten

Simrishamn får klartecken av Datainspektionen för avtal med Google om användning av molntjänster i skolan

Inlagd den 27 mars 2015 kl 16:28 i Övrigt

Datainspektionen har nu godkänt ett avtal mellan Simrishamns kommun och Google om användandet av Google molntjänst Apps for Education (GAFE) i skolan. Detta öppnar nu möjligheter för andra kommuner att följa i Simrishamns spår.

– Godkännandet innebär att lärare och elever i Simrishamns skolor nu fullt ut kan fortsätta använda GAFE, den bas för information, samarbete och formativ bedömning som blivit så populär bland pedagoger och elever, säger Bo Kristoffersson, chef för Barn och utbildningsförvaltningen i Simrishamn.

Bo Kristoffersson kommer att medverka på konferensen Framtidens Lärande och belysa frågan. (Läs mer…)

« Äldre Inlägg

Get the Flash Player to see the slideshow.

Välkommen till Framtidens lärande - nästa steg


Framtidens lärande – nästa steg! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Framtidens lärande – nästa steg! 2015

Arrangörer

Koordinatorer

Nyhetsbrev

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Namn

E-postadress

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

Nätverk kring skriv- och läs med dator


Under Framtidens lärande 2010 startades ett nationellt nätverk kring skriv- och läsintroduktion med datorn som pedagogiskt verktyg. Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU i tryck eller i urval på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer