Konferenswebb för Framtidens lärande

Öppna de digitala dörrarna!
Guldäpplet och DIU på Bok o Bibliotek 2014

Inlagd den 8 september 2014 kl 12:58 i Övrigt

DET ÄR DAGS ATT ÖPPNA DE DIGITALA DÖRRARNA
Digitalt skrivande är en av de krafter som kan lyfta hela skolan, med klassbloggar och wikiskrivande och många andra former. Guldäpplet och stiftelsen DIU vill öppna för de nya digitala möjligheterna i skolans läsande och skrivande. De möjligheterna har hittills inte synts tillräcklig på Bok och Bibliotek, som framöver måste bli ett forum för alla former av skrivande – även ungas digitala skrivande. Därför är Guldäpplet och stiftelsen DIU en av arrangörerna av Digitala Torget på årets Bokmässa 25-28 september i Göteborg. (Läs mer…)

Apropå “ungas röster i sociala medier” – Olle Wästberg i DN

Inlagd den 18 juli 2014 kl 14:45 i Övrigt

Idag(18/7) har DN en intressant debattartikel “För många medborgare utan inflytande i politiken” av Olle Wästberg, nytillträdd utredare av demokratifrågor för regeringen. Numera lockas inte så många unga av partier, folkrörelser och andra traditionella former för unga att få insyn, inflytande och demokratisk erfarenhet. Wästberg pekar på detta och berör kort nya deltagandeformer som växer fram med internet.

Frågor om unga, sociala medier och demokratin är viktig – och högaktuell med tanke på höstens val. Tre belysande exempel på nya former av ungas offentliga röster ges i den rapport, som Stiftelsen DIU publicerade i samband med ett seminarium med partners i Almedalen, “Räkna med ungas röster i sociala medier”.
Rekommenderad sommarläsning!
Peter Becker

Ungas röst – ny rapport från DIU

Inlagd den 1 juli 2014 kl 06:00 i Övrigt

Räkna med de ungas röster i sociala medier – Erfarenheter, reflektioner och visioner kring skolan, valrörelsen och ungas deltagande i samhällsdebatten

Att treåringar i Sverige ser teve dagligen förvånar ingen, men numera använder de även internet och sociala medier dagligen. Därmed styr treåringen i Sverige i ökad utsträckning sitt eget medieanvändande. (Läs mer…)

Räkna med de ungas röster i sociala medier – Almedalen tisdag 1 juli 2014

Inlagd den 25 juni 2014 kl 09:36 i Övrigt

Ett seminarium om skolan, valrörelsen och hashtaggen som partisymbol

Hörs ungas röster i det offentliga samtalet och vilken roll kan skola och sociala medier spela för att främja ungas deltagande? Möt representanter för skola, politiska ungdomsorganisationer, UR, Medierådet och Sv Biblioteksförening och ta del i ett samtal om de ungas röster i en digital tid.

Tid: Tisdag den 1 juli 2014, kl. 8.30–10.20
Plats: Grasp studio, Norra Kyrkog 3E, Helge Ands ruin, Visby
DIU rapport 4, “Räkna med de ungas röster i sociala medier” offentliggörs i samband med seminariet.

Se programmet och anmäl dig här

Svensk och internationell kritik av tester och PISA

Inlagd den 13 maj 2014 kl 12:04 i Övrigt

Lärares arbetsbörda har varit i fokus under senaste året. På allra senaste tiden har frågan fokuserats mot testandet, utökningen av nationella prov liksom PISA-tester. Allt mer omfattande tester ifrågasätts för att det fråntar lärare mandat, styr undervisningen och tar mycket tid från det lärande som inte direkt kan mätas.

Lärarförbundet har i dagarna sammanställt material från en OECD-rapport som jämför hur många prov olika länder har. Sverige ligger i toppen gällande mängd och omfattning, och man drar slutsatsen:
“Jämförelsen visar att det inte tycks finnas någon koppling mellan goda resultat och många nationella prov. Många av de länder som återfinns i toppen av PISA-rankningen gör stickprov och ger bara nationella prov till ett mindre urval av eleverna i landet.”
(Läs mer…)

Dataslöjd och sakernas internet

Inlagd den 23 april 2014 kl 12:29 i Övrigt

Kreativitet, lek och demokrati går hand i hand. Kristina Höök, professor i interaktionsdesign på KTH, tog upp frågor kring dataslöjd, kreativitet, spel och den uppkopplade världen på Framtidens lärande – nästa steg.

Här intervjuas Kristina Höök av Rebecca Tylestam, elev på YBC i Nacka.

Kristina Höök from diu redaktion on Vimeo.

(Läs mer…)

Lärarprofessionens kunskapsbildning

Inlagd den 23 april 2014 kl 11:35 i Övrigt

Lärarprofessionens kunskapsbildning var temat för Ulla Runesson, professor i pedagogik vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping. Ulla Runessons forskningsintresse är lärprocessen, vad eleven lär sig och hur förutsättningar för lärande skapas. Ulla är koordinator för forskarskolan learning study – där lärare och forskare med utgångspunkt i de lärandes förutsättningar systematiskt och medvetet arbetar tillsammans med att utforma och förbättra lärandemiljön och undervisningen.

Här intervjuas Ulla Runesson av elever från YBC i Nacka.

Ulla Runesson from diu redaktion on Vimeo.

(Läs mer…)

« Äldre Inlägg

Get the Flash Player to see the slideshow.

Välkommen till Framtidens lärande - nästa steg


Framtidens lärande – nästa steg! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Framtidens lärande – nästa steg! 2015

Arrangörer

Koordinatorer

Nyhetsbrev

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Namn

E-postadress

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

Nätverk kring skriv- och läs med dator


Under Framtidens lärande 2010 startades ett nationellt nätverk kring skriv- och läsintroduktion med datorn som pedagogiskt verktyg. Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU i tryck eller i urval på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer