Att organisera för skolframgång

Att organisera för skolframgång var temat för Maria Jarl på Framtidens Lärande Väst 2019 där hon tog upp frågor kring vad som kännetecknar framgångsrika och icke framgångsrika skolor i termer av organisation och arbetssätt i skolors inre arbete. Hur kan man arbeta på skolan, men även på nationell nivå, för att stärka kunskapsutvecklingen i den svenska skolan?

Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap och rektorsråd lärarutbildningsfrågor vid Göteborgs universitet.L

Konferensen Framtiden Lärande Väst, 14-15 november 2019, arrangerades av Stiftelsen DIU tillsammans med Trollhättans stad. 
Dokumentation från konferensen

Aktuella konferenser och event

Foto Trollhättan
Framtidens Lärande VÄST – 12-13 november 2020, i Trollhättan

Framtidens lärande VÄST 2020 är en regional arena för mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, i dialog med forskare, med myndigheter , leverantörer och regionens skolhuvudmän … Läs mer