Miljöer för lärande – skolhus för framtiden

Anna Törnquist

Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av planering av skolhus och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument utmanar och inspirerar på Framtidens lärande Väst 2019.

Skolan är i centrum för stora och snabba samhällsutmaningar där våra unga måste rustas för en framtid som vi vet alltför lite om. Verksamheten kämpar med konflikten mellan en kollektiv, timplanestyrd undervisningsform och nödvändigheten av att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.

Allt fler får upp ögonen för den fysiska miljöns betydelse för pedagogisk utveckling, och att det behövs alternativ till det traditionella skolhusets rader av lika stora klassrum och ämnessalar. Synen på vad ett skolhus ska innehålla är dock svårförändrad då vi lätt drabbas av oro för konsekvenserna av oprövade modeller, och de flesta skolor som byggs idag är förvillande lika dem vi känner igen från förr.

Djupgående förändring kräver tid! Var med och diskutera hur den fysiska planeringsprocessen kan användas som motor i ett lokalt, pedagogiskt utvecklingsarbete.

Dokumentation från konferensen Framtidens Lärande Väst 2019.

Aktuella konferenser och event

Foto Trollhättan
Framtidens Lärande VÄST – 12-13 november 2020, i Trollhättan

Framtidens lärande VÄST 2020 är en regional arena för mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, i dialog med forskare, med myndigheter , leverantörer och regionens skolhuvudmän … Läs mer