Konferenswebb för Framtidens lärande

DIU-bidrag till unga kenyanska kvinnors filmprojekt

Inlagd den 22 januari 2019 kl 15:57 i Övrigt

Ett projekt där unga kenyanska kvinnor ska göra en film om en ung kvinna i Nairobi och om kvinnors rätt och möjligheter, inspirerat av Me-too-rörelsen. Projektet görs i samarbete med Mediagymnasiets elever och lärare, utifrån deras samverkan med en gymnasial och postgymnasial medieskola i Nairobi, K-youth.

Halva målet nått när detta publiceras
Insamling till projektet görs via Kickstarter, en webbplats och ett internationellt initiativ för gräsrotsfinansiering. Idag återstår 50% av insamlingsmålet och 9 dagar av utsatt tid (31 januari) för att nå full finansiering med 100.000 SEK.
Stiftelsen DIU bidrar med ett belopp som stöd till detta projekt för unga människors utveckling, i anslutning till att två elever och en lärare från Mediagymnasiet medverkar vid stiftelsens resa till London den 23-25 januari 2019.

”Feminism matters”, a feature film developed by a group of young women from Nairobi’s informal settlements. Mer info

DIUs skolutvecklingsresa till London 23-25 januari 2019

Inlagd den 12 december 2018 kl 15:31 i Övrigt


Med fokus på engelska och svenska erfarenheter och utbyte

Stiftelsen DIU och partners arrangerade en studieresa till London i samband med BETT 2019 – en resa med fokus på utvecklat digitalt lärande och systematisk skolutveckling, framtidsspaning, nätverkande och engelska erfarenheter som utmanar invanda tanke- och handlingsmönster.

I resan ingick bland annat

• Möten med engelska och svenska kollegor vid studiebesök med seminarier och erfarenhetsutbyten kring utvecklat digitalt lärande och systematisk skolutveckling
• Gemensamma spaningar på senaste nytt på guidade turer på BETT-mässan
• Inspiration och erfarenheter från föreläsare vid våra partnerseminarier

Resan till London fokuserar centrala utvecklingsfrågor i det egna utvecklingsarbetet på hemmaplan.

Speglingar och reflektioner liksom uppgifter om resan – här

Digitala prov skapar en ny bransch

Inlagd den 12 december 2018 kl 15:30 i Övrigt

Om man vill få en uppfattning om hur långt de nordiska länderna kommit när det gäller digitaliseringen av sina skolor så är det inte helt enkelt att veta hur man ska gå tillväga.

Om man ger sig ut i klassrummen och tittar på hur de digitala verktygen används så får man en bild. Då ser man att Sverige ligger väl till i jämförelse med sina grannländer.

Det beror på att ansvaret för it-utvecklingen i vårt land i mångt och mycket legat på den lokala nivån, det vill säga ett uppdrag för kommuner och andra huvudmän och i konkurrensen mellan skolor har tillgång och användande av it varit ett av flera medel att locka elever till sig. Det har varit positivt för utvecklingen, men har också inneburit att det skapats ojämlika förutsättningar och stora skillnader mellan skolor och klassrum, eftersom det alltför ofta handlat om enskilda skolledare och lärares personliga intresse av frågan.

Om man istället tittar på den nationella nivån och studerar styrdokumenten så får man en annan bild. Då upptäcker man till sin förvåning att it-nationen Sverige i många avseenden länge har legat efter grannländerna när det gäller riktlinjer och strategier för bruket av it i skolsystemet. Det har under många år funnits ett påtagligt ointresse för frågan från politiskt håll, vilket försenat utvecklingen.
(Läs mer…)

Från rådslag till fungerande ekosystem av digitala resurser

Inlagd den 5 december 2018 kl 17:28 i Övrigt

Rådslaget kring den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering som bland annat genomfördes vid Framtidens lärande 2018 har varit ett viktigt grepp. Med både fysiska möten och nätbaserade träffar. Att samlas på många platser över landet breddar processen och tar vara på mångas erfarenheter. Det anknyter till våra bästa folkbildnings- och folkrörelsetraditioner. Det stärker helt enkelt demokratin. Därför var det också viktigt för stiftelsen DIU att processen landade på konferensen Framtidens lärande i slutet av oktober.
(Läs mer…)

Digital utveckling tar fart, exemplet Trollhättan:
”Från 0-100 på 365 dagar- en digital skola att längta till!”

Inlagd den 18 oktober 2018 kl 11:51 i Övrigt

Trollhättan_A-S KarlssonKänn försmaken av Framtidens lärande 29-30 oktober: Det är lokalt det händer. Och det är nu. Vi träffade en del av Trollhättans utvecklingsteam vid 2018 års BETT-resa. De mötte svenska och engelska exempel, fick inspiration och fördjupat utbyte av erfarenhet – och tillfälle till samtal i den egna gruppen.

Den digitala utvecklingen i Trollhättans skolor har skjutit fart. Med hela styrkedjan, verksamhetschef, rektorer och lärare. Alla 800 grundskolelärare hade en stor upptakt den 14 augusti, inför läsårets digitala kompetensutveckling med återkommande träffar. Ett samarbete med Högskolan i Väst har inletts och programmeringskurser för all undervisande personal med Innovatum Science center.

Nu kommer en grupp till Framtidens lärande och berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt. Och vi möter dem igen på DIUs London-studie-resa i januari 2019 med studiebesök, erfarenhetsutbyte och besök på Bett.

Länkar
>Information och anmälan till Framtidens Lärande
>Video från höstupptakten i Trollhättan

Amelie Wahlström, rektor från Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris

Inlagd den 16 oktober 2018 kl 11:00 i Övrigt

Juryn för Guldäpplet har utsett Amelie Wahlström, rektor i Karlstad till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. 

Amelie Wahlström har visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför. Hon har, som rektor vid Vålbergsskolan till början av 2018, arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. Som drivande i kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal. Amelie Wahlström är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen.

– Digital kompetens är en fråga om demokrati. Allt fler kontakter med myndigheter, banker och företag sker digitalt och den utvecklingen går bara snabbare. Trots det handlar dagens debatt om digitalisering i skolan till viss del fortfarande om varför och inte om hur. För att driva den nödvändiga förändring som behövs, är ledarskap och samverkan avgörande. Vi behöver kloka ledare som både är lyhörda och konsekventa, som har mod och vilja att skapa de förutsättningar som behövs. Amelie Wahlström är en sådan ledare, säger Per Arne Andersson, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. (Läs mer…)

Nyheter kring Guldäpplet på Skolforum & Framtidens lärande, den 29-30 oktober

Inlagd den 12 oktober 2018 kl 09:59 i Övrigt

Hur utvecklas lärares egen kompetens? Årets tre finalister till Guldäpplet Anna Bergström i Skellefteå, Daniel Nilsson i Kalmar och Maria Glawe i Trelleborg visar hur pedagogens repertoar förstärks med digitala verktyg. En nyhet kring Guldäpplet på Framtidens lärande är att de välkända runda-bords-samtalen – pedagogers samtal kring sitt arbete – nu tas till en ny nivå.

Årets tre finalister till Guldäpplet, Anna Bergström i Skellefteå, Daniel Nilsson i Kalmar och Maria Glawe i Trelleborg – grattis! De visar hur pedagogens repertoar förstärks med digitala verktyg, i slöjd, i matematik och gemensamt för allt lärande, i den språkliga utvecklingen. Goda pedagoger gör spännande och inspirerande bruk av digitala verktyg och sociala medier. Missa dem inte! Och som vanligt har Du möjlighet att möta årets Guldäpplepristagare i samband med prisutdelningen, på Skolforum & Framtidens lärande, den 29-30 oktober, på Stockholmsmässan.

Det blir flera nyheter kring Guldäpplet på Framtidens lärande, som är den två-dagars fördjupande konferensdelen, när Skolforum nu går samman med Framtidens Lärande. Vi tar nu våra välkända runda-bords-samtal – där pedagoger presenterar och sedan för ett samtal med deltagarna kring sitt arbete – till en ny nivå. (Läs mer…)

« Äldre Inlägg Senare Inlägg »

Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer