Konferenswebb för Framtidens lärande

Inför Framtiden Lärande Väst: Att organisera för skolframgång

Inlagd den 28 augusti 2019 kl 13:50 i Övrigt

Att organisera för skolframgång är temat för Maria Jarl på Framtidens Lärande Väst där hon tar upp frågor kring vad som kännetecknar framgångsrika och icke framgångsrika skolor i termer av organisation och arbetssätt i skolors inre arbete. (Läs mer…)

Inför Framtiden Lärande Väst: Vi möter Fridaskolans gymnasium i Vänersborg

Inlagd den 26 augusti 2019 kl 09:18 i Övrigt

Vi är på besök på Fridaskolans gymnasieskola i Vänersborg och blir guidade av Michelle och Moa, åk 2 i gymnasiet, runt i skolhuset. Skolans filosofi är att detta är elevernas arbetsplats. Alltså har de ha en egen kontorsplats, en arbetsplats och ett krypin med några personliga detaljer. Den delas med kanske fyra andra elever. Här förvarar man också ytterkläder och böcker. Här sitter man och jobbar – om man inte väljer biblioteket eller större gemensamma utrymme. (Läs mer…)

Ledarskap och digital innovation

Inlagd den 11 augusti 2019 kl 11:28 i Övrigt

Dialogen är i centrum på Framtidens lärande Väst. Dialogen i mötet mellan kommuner och skolhuvudmän, ledare och lärare i framkant, forskare, myndigheter, leverantörer och regionens skolhuvudmän.

Två av de forskare som medverkare är Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet och Fredrik Heintz, Linköpings universitet.
(Läs mer…)

Miljöer för lärande – skolhus för framtiden

Inlagd den 1 augusti 2019 kl 10:09 i Övrigt

Anna Törnquist, arkitekt SAR/MSA med lång erfarenhet av skolhusplanering och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument utmanar och inspirerar på Framtidens lärande Väst.

Skolan är i centrum för stora och snabba samhällsutmaningar där våra unga måste rustas för en framtid som vi vet alltför lite om. Verksamheten kämpar med konflikten mellan en kollektiv, timplanestyrd undervisningsform och nödvändigheten av att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov.
(Läs mer…)

Aktionsforskning kring entreprenöriellt lärande utmanar bilden av vad en skola kan vara

Inlagd den 30 juli 2019 kl 14:02 i Övrigt


Antologin ”En skola som utmanar” berättar om tre skolor i Malmö som strävar efter att inkludera eleverna i undervisningen och öppna skolan mot omvärlden. Arbetet har bedrivits som ett aktionsforskningsprojekt i dialog med Malmö universitet. Boken vill visa hur entreprenöriellt lärande kan bidra till att skapa upptäckarglädje och göra skolan mer meningsfull för eleverna. Samtidigt ifrågasätts idag skolans arbete med elevstyrda och kreativa arbetsformer i den aktuella debattboken ”Glädjeparadoxen”. Alla lärare som arbetar med digitala verktyg för att främja elevers lärande, och för att stimulera elever att själva göra sina röster hörda i olika medier, både i och utanför skolan, berörs av debatten.
(Läs mer…)

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Inlagd den 13 juni 2019 kl 18:51 i Övrigt

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Guldtrappan, som i år delas ut för fjärde gången, är en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.
(Läs mer…)

Nomineringar till Guldäpplet synliggör lärandet – både elevers och lärares

Inlagd den 24 maj 2019 kl 12:11 i Övrigt


Nu pågår slutspurten för 2019 års nomineringar av lärare till Guldäpplet. Det handlar om lärares utforskande av nya möjligheter med digitala verktyg och arbetsformer.

Att nominera kollegor till Guldäpplet är ett sätt för skolor och kommuner att lyfta fram enskilda lärare som utvecklar eleverna och undervisningen, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Det är samtidigt något mer än att uppmärksamma enskilda bra lärarinsatser. Det är ett verktyg för skolans och kommunens arbete med stärkt digital kompetens för eleverna. Ett stöd i det uppdrag som gäller alla skolor från den 1 juli 2018.
(Läs mer…)

« Äldre Inlägg Senare Inlägg »

Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer