Konferenswebb för Framtidens lärande

Öppna klassrumsdörrarna: steg för steg mot bättre elevresultat

Inlagd den 24 september 2018 kl 18:07 i Övrigt

“Steg för steg mot bättre resultat, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Lätt att säga. Inte lika lätt att göra. Vi presenterar tre steg som kan vara en väg att nå framgång i skolvardagen. Genom systematiskt, långsiktigt kollegialt samarbete. Steg som kan tas på varje skola, i varje kollegium.

Under temat “Ledarskap och kollegialt lärande” på Framtidens lärande, 29-30 oktober gör vi en serie seminarier kring tre nödvändiga komponenter i arbetet.

1 Lektionsobservationer – studera verkligheten
Att utveckla sin undervisning med stöd av lektionsobservationer.
Med Joakim Norberg och Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen, Urban Hansson, Skolkompaniet.

2 Samtalet – reflektera kring det vi ser
Om professionella och effektiva samtal som grund för utveckling. Med Madleen Thyrén, Nackademin och Elisabeth Åsén Nordström, fil dr.

3 Ledarskapet – prioritera, motivera och organisera
Om tid, prioriteringar och systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på undervisning. Med Jonas Fors och Anders Bobäck, Ludvika kommun, samt erfarna rektorer.

Mer information och anmälan till Framtidens lärande

Sessionerna “Öppna klassrumsdörrarna” arrangeras i samarbete med BRAVOLesson och Successful Schools på Framtidens lärande, #framlar, Stockholmsmässan 29-30 oktober 2018. Konferensen för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.


“Perfekt för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare”

- Medverka i rådslaget kring nationella handlingsplanen #skolDigiplan!

Inlagd den 19 september 2018 kl 18:16 i Övrigt

- Du är varmt välkommen att vara med i arbetet med #skolDigiplan, säger Annika Agelii Genlott, SKL, som leder projektet kring en nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering.
På konferensen Framtidens lärande har du som verksam inom skolan möjlighet att delta i ett sådant rådslag.

Under ett pass berättar projektansvarig Annika Agélii Genlott, SKL, och Lars Lingman, Skolverket, om handlingsplanen och hur man som aktör inom skolväsendet aktivt kan medverka i rådslaget. Andra pass ger erfarenheter och perspektiv, liksom möjlighet till återkoppling och synpunkter.

SKL arbetar tillsammans med Skolverket fram en handlingsplan #skolDigiplan som syftar till att lyfta fram olika initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Arbetet med handlingsplanen startade upp i våras. Under arbetet hålls bland annat ett antal rådslag med olika målgrupper för att samla in erfarenheter och kunskaper från olika aktörer inom skolväsendet.

Rådslaget i samarbete med SKL och Skolverket blir en del av Framtidens lärande, på Stockholmsmässan 29-30 oktober. Konferensen för enskilda och team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.

Intresserad av att delta? Länk till konferenssida!

Kollegial granskning ett verktyg för skolutveckling i Linköpings grundskolor

Inlagd den 6 september 2018 kl 10:41 i Övrigt

Kollegial granskning är en avgörande länk i kvalitetsarbetet i Linköpings grundskolor. Ett team av observatörer, som består av förstelärare från kommunens skolor, granskar skolorna för att lyfta fram goda exempel och ge lärare och rektorer återkoppling på sitt arbete. Och intresset från skolorna är stort.

I snart fem år har modellen med insynsbesök på skolorna pågått i Linköping och hittills har ett fyrtiotal skolor fått besök. Syftet är att utveckla undervisningen, lyfta fram goda exempel och ge rektorer och lärare en återkoppling på sitt arbete.

- Fokus i granskningarna är undervisning och förutsättningarna för god undervisning. Vi har tagit fram en definition kring vad vi menar med god undervisning med utgångspunkt i forskning och vi använder oss också av Skolverkets BRUK-material för självskattning i granskningarna, säger Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg på utbildningsförvaltningen i Linköping som tillsammans med kollegan Kathrin Hansson samordnar verksamheten.
(Läs mer…)

Digitala prov påverkar kanske mer än vi anat?

Inlagd den 5 september 2018 kl 23:59 i Övrigt

Är det möjligen så att redovisningsformerna styr undervisningen i högre grad än vi vill erkänna?

Och att en lärares vetskap om hur ett moment ska redovisas direkt och/eller indirekt påverkar det pedagogiska upplägget mer än vi tror?

I så fall kommer regeringens beslut om att de nationella proven successivt ska digitaliseras att få stora konsekvenser för skolans användande av it-verktyg.

DIU har lyft fram de digitala provens möjligheter och utmaningar de senaste åren. Det har skett på olika sätt, till exempel genom artikelserier, seminarier och guidade rundvandringar på mässor. Konferensen Framtidens lärande i Älvsjö 29-30 okt kommer inte att utgöra något undantag i det avseendet. Där kommer frågan om digitala prov och tester att finnas som ett av flera högaktuella spår.
(Läs mer…)

Brit Stakston om medier, demokrati och skola på Framtidens lärande

Inlagd den 4 september 2018 kl 08:52 i Övrigt

”Jag är djupt oroad och ser ett stort behov av att vi tillsammans backar demokratin. Det går inte att lämna över spelfältet till de antidemokratiska rörelserna som lärt sig allt om digital opinionsbildning”, så säger Brit Stakston, expert på sociala medier, veckan före svenska valet 2018.

Backa demokratin
Brit Stakston kommer till Framtidens lärande 29-30 oktober för att prata medier, demokrati och svensk skola med skolfolk, tillsammans med Åsa Wikforss, professor och sommarpratare, professor Ulla Carlsson och medieutredaren Anette Novak, lärarutbildaren Michael Forsman, Södertörn med flera. Kommer du också?

Demokrati har länge funnits med i läroplanen, men nu när digital kompetens, inklusive mediekompetens, skrivits in ökar behovet av belysning. Hur tar vi upp frågorna och arbetar med dem i skolan?

Framtidens lärande på Skolforum & Framtidens lärande, Stockholmsmässan 29-30 oktober

Mark Levengood inleder Framtidens lärande

Inlagd den 31 augusti 2018 kl 10:23 i Övrigt


Mark Levengood medverkar på Framtidens lärande

Aldrig tidigare har världen förändrats lika fort som den gör nu. Vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma chanser. Sist och slutligen är det vår inställning och vårt mod som kommer att avgöra om vi dansar i baktakt med tillvaron eller om vi seglar glatt på förändringens vindar, menar Mark Levengood.

”En stor del av mitt arbete inom såväl TV, radio, scen och böcker har handlat just om vilka möjligheter vi har att förändras som vuxna människor, och hur viktigt det är att den processen äger rum.”

Mark Levengood inleder konferensen Framtidens lärande den 29 oktober och kommer också att vara konferencier vid utdelningen av lärarpriset Guldäpplet samma dag kl 11.00 på Södra scenen, Skolforum & Framtidens lärande

Mark Levengood är programledare, författare, föreläsare och UNICEF-ambassadör. Har skrivit flera böcker och läst in Tove Janssons Muminböcker som ljudbok. Sveriges snällaste röst enligt Synskadades Riksförbund.

Anmäl dig till Framtidens lärande

Foto: Stellan Herner

Nu publicerar vi alla årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet: Lärarna som lyfter eleverna och deras digitala kompetens

Inlagd den 30 augusti 2018 kl 10:10 i Övrigt

Digital kompetens blir allt viktigare i skolan. Från i höst gäller reviderade läroplaner och kursplaner som innebär att alla elever ska bli digitalt kompetenta. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är både en pedagogisk möjlighet och en utmaning för lärarna. Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. På Skolforum & Framtidens lärande den 29 oktober koras årets pristagare. Nu publicerar vi alla nominerade!

Totalt har hundratalet lärare och förskollärare nominerats, från alla landsändar, till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet som delas ut årligen sedan 2002. (Läs mer…)

« Äldre Inlägg Senare Inlägg »

Get the Flash Player to see the slideshow.

Framtidens lärande


Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer