Konferenswebb för Framtidens lärande

Amelie Wahlström, rektor från Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris

Inlagd den 16 oktober 2018 kl 11:00 i Övrigt

Juryn för Guldäpplet har utsett Amelie Wahlström, rektor i Karlstad till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. 

Amelie Wahlström har visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför. Hon har, som rektor vid Vålbergsskolan till början av 2018, arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. Som drivande i kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal. Amelie Wahlström är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen.

– Digital kompetens är en fråga om demokrati. Allt fler kontakter med myndigheter, banker och företag sker digitalt och den utvecklingen går bara snabbare. Trots det handlar dagens debatt om digitalisering i skolan till viss del fortfarande om varför och inte om hur. För att driva den nödvändiga förändring som behövs, är ledarskap och samverkan avgörande. Vi behöver kloka ledare som både är lyhörda och konsekventa, som har mod och vilja att skapa de förutsättningar som behövs. Amelie Wahlström är en sådan ledare, säger Per Arne Andersson, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. (Läs mer…)

Nyheter kring Guldäpplet på Skolforum & Framtidens lärande, den 29-30 oktober

Inlagd den 12 oktober 2018 kl 09:59 i Övrigt

Hur utvecklas lärares egen kompetens? Årets tre finalister till Guldäpplet Anna Bergström i Skellefteå, Daniel Nilsson i Kalmar och Maria Glawe i Trelleborg visar hur pedagogens repertoar förstärks med digitala verktyg. En nyhet kring Guldäpplet på Framtidens lärande är att de välkända runda-bords-samtalen – pedagogers samtal kring sitt arbete – nu tas till en ny nivå.

Årets tre finalister till Guldäpplet, Anna Bergström i Skellefteå, Daniel Nilsson i Kalmar och Maria Glawe i Trelleborg – grattis! De visar hur pedagogens repertoar förstärks med digitala verktyg, i slöjd, i matematik och gemensamt för allt lärande, i den språkliga utvecklingen. Goda pedagoger gör spännande och inspirerande bruk av digitala verktyg och sociala medier. Missa dem inte! Och som vanligt har Du möjlighet att möta årets Guldäpplepristagare i samband med prisutdelningen, på Skolforum & Framtidens lärande, den 29-30 oktober, på Stockholmsmässan.

Det blir flera nyheter kring Guldäpplet på Framtidens lärande, som är den två-dagars fördjupande konferensdelen, när Skolforum nu går samman med Framtidens Lärande. Vi tar nu våra välkända runda-bords-samtal – där pedagoger presenterar och sedan för ett samtal med deltagarna kring sitt arbete – till en ny nivå. (Läs mer…)

Läsning som skapar motivation, driv och elevengagemang

Inlagd den 3 oktober 2018 kl 07:21 i Övrigt

Läsning ska vara lustfyllt och meningsfullt, men hur skapar vi de rätta förutsättningarna för detta? Och hur gör vi för att läsningen inte ska vara en inåtvänd process som man endast delar med sig själv?

Detta kommer Maria Wiman, som jobbar som högstadielärare i svenska och so i Huddinge att berätta om på Framtidens lärande, 29-30 oktober!

Jag kommer att prata om hur man skapar riktiga mottagare till sin läsprocess, det vill säga hur man kan nå ut med sin läsning också utanför klassrummets (eller skolbibliotekets) väggar och dela sin läsupplevelse. Det blir en föreläsning om läsning som skapar motivation, driv och ett elevengagemang som får ringar på vattnet!

Maria Wiman har vunnit Huddinges pris för entreprenörskap samt Trevor Dolan priset. Hon är fast övertygad om att skolan ska vara viktig på riktig och att dagens ungdomar kan göra skillnad här och nu, ett synsätt som genomsyrar undervisningen varje dag. Med en magisterexamen i litteraturvetenskap i grunden brinner hon dessutom för läsande och skönlitteratur.

Maria Wiman medverkar också i Rundabords-samtal under konferensen där du kan ta reda på mer kring hur man kan skapa en lustfylld läsning. Ställ frågor och få svar av Maria Wiman och Axiell kring hur man kan arbeta med en läsprocess i WeLib – det digitala, moderna och pedagogiska skol- och bibliotekssystemet.

Programmet arrangeras i samarbete Axiell på Framtidens lärande, #framlar, Stockholmsmässan 29-30 oktober 2018. Konferensen för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.

Öppna klassrumsdörrarna: steg för steg mot bättre elevresultat

Inlagd den 24 september 2018 kl 18:07 i Övrigt

“Steg för steg mot bättre resultat, baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.” Lätt att säga. Inte lika lätt att göra. Vi presenterar tre steg som kan vara en väg att nå framgång i skolvardagen. Genom systematiskt, långsiktigt kollegialt samarbete. Steg som kan tas på varje skola, i varje kollegium.

Under temat “Ledarskap och kollegialt lärande” på Framtidens lärande, 29-30 oktober gör vi en serie seminarier kring tre nödvändiga komponenter i arbetet.

1 Lektionsobservationer – studera verkligheten
Att utveckla sin undervisning med stöd av lektionsobservationer.
Med Joakim Norberg och Helena Olivestam Torold, Skolinspektionen, Urban Hansson, Skolkompaniet.

2 Samtalet – reflektera kring det vi ser
Om professionella och effektiva samtal som grund för utveckling. Med Madleen Thyrén, Nackademin och Elisabeth Åsén Nordström, fil dr.

3 Ledarskapet – prioritera, motivera och organisera
Om tid, prioriteringar och systematiskt kvalitetsarbete, med fokus på undervisning. Med Jonas Fors och Anders Bobäck, Ludvika kommun, samt erfarna rektorer.

Mer information och anmälan till Framtidens lärande

Sessionerna “Öppna klassrumsdörrarna” arrangeras i samarbete med BRAVOLesson och Successful Schools på Framtidens lärande, #framlar, Stockholmsmässan 29-30 oktober 2018. Konferensen för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.


“Perfekt för team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare”

- Medverka i rådslaget kring nationella handlingsplanen #skolDigiplan!

Inlagd den 19 september 2018 kl 18:16 i Övrigt

- Du är varmt välkommen att vara med i arbetet med #skolDigiplan, säger Annika Agelii Genlott, SKL, som leder projektet kring en nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering.
På konferensen Framtidens lärande har du som verksam inom skolan möjlighet att delta i ett sådant rådslag.

Under ett pass berättar projektansvarig Annika Agélii Genlott, SKL, och Lars Lingman, Skolverket, om handlingsplanen och hur man som aktör inom skolväsendet aktivt kan medverka i rådslaget. Andra pass ger erfarenheter och perspektiv, liksom möjlighet till återkoppling och synpunkter.

SKL arbetar tillsammans med Skolverket fram en handlingsplan #skolDigiplan som syftar till att lyfta fram olika initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. Arbetet med handlingsplanen startade upp i våras. Under arbetet hålls bland annat ett antal rådslag med olika målgrupper för att samla in erfarenheter och kunskaper från olika aktörer inom skolväsendet.

Rådslaget i samarbete med SKL och Skolverket blir en del av Framtidens lärande, på Stockholmsmässan 29-30 oktober. Konferensen för enskilda och team från skolan, för beslutsfattare, ledare och drivande lärare, liksom för forskare, aktörer och leverantörer.

Intresserad av att delta? Länk till konferenssida!

Kollegial granskning ett verktyg för skolutveckling i Linköpings grundskolor

Inlagd den 6 september 2018 kl 10:41 i Övrigt

Kollegial granskning är en avgörande länk i kvalitetsarbetet i Linköpings grundskolor. Ett team av observatörer, som består av förstelärare från kommunens skolor, granskar skolorna för att lyfta fram goda exempel och ge lärare och rektorer återkoppling på sitt arbete. Och intresset från skolorna är stort.

I snart fem år har modellen med insynsbesök på skolorna pågått i Linköping och hittills har ett fyrtiotal skolor fått besök. Syftet är att utveckla undervisningen, lyfta fram goda exempel och ge rektorer och lärare en återkoppling på sitt arbete.

- Fokus i granskningarna är undervisning och förutsättningarna för god undervisning. Vi har tagit fram en definition kring vad vi menar med god undervisning med utgångspunkt i forskning och vi använder oss också av Skolverkets BRUK-material för självskattning i granskningarna, säger Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg på utbildningsförvaltningen i Linköping som tillsammans med kollegan Kathrin Hansson samordnar verksamheten.
(Läs mer…)

Digitala prov påverkar kanske mer än vi anat?

Inlagd den 5 september 2018 kl 23:59 i Övrigt

Är det möjligen så att redovisningsformerna styr undervisningen i högre grad än vi vill erkänna?

Och att en lärares vetskap om hur ett moment ska redovisas direkt och/eller indirekt påverkar det pedagogiska upplägget mer än vi tror?

I så fall kommer regeringens beslut om att de nationella proven successivt ska digitaliseras att få stora konsekvenser för skolans användande av it-verktyg.

DIU har lyft fram de digitala provens möjligheter och utmaningar de senaste åren. Det har skett på olika sätt, till exempel genom artikelserier, seminarier och guidade rundvandringar på mässor. Konferensen Framtidens lärande i Älvsjö 29-30 okt kommer inte att utgöra något undantag i det avseendet. Där kommer frågan om digitala prov och tester att finnas som ett av flera högaktuella spår.
(Läs mer…)

« Äldre Inlägg Senare Inlägg »

Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev från DIU

Håll dig uppdaterad – prenumerera på DIUs nyhetsbrev! Vi bevakar frågor som rör skolutveckling och lärande med it.

Vi vänder oss till dig som är intresserade av frågor som rör digitalisering, innovation och utbildning. Nyhetsbrevet är gratis och utkommer varannan vecka under terminstid.

Namn


E-post
Lämna följande fält tomt


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Sätt din kommun på kartan

egen_dator_karta
DIUs karta över kommuner med satsningar på egen dator. Finns din kommun med? Läs mer

DIU

Följ reportage, debatt, mm i tidskriften DIU på webben

Senaste inläggen

Senaste kommentarer