Studieresa till Helsingfors – när möjligt genomföra

Foto Helsingfors

Kalevala och Mumintrollen, Alvar Aalto och Marimekko, Jean Sibelius och Lordi, Nokia och Linus Torvalds. Unik design, högteknologi, djupa sjöar och dessutom världens lyckligaste land. Finland utmärker sig. 

Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för högt anseende, kompetens och självständighet i lärarprofessionen. Nu satsar Finland på en skola för framtiden, med en ny läroplan som införts successivt under läsåren 2016-2019, och där digital kompetens är en av de sju mångsidiga kompetenser som ska genomsyra all undervisning. 

En av hemligheterna bakom framgångarna för den finländska skolan är de finska lärarna. Vad kan vi lära oss av hur de finska lärarna arbetar när skolan digitaliseras och ny läroplan införs. Hur arbetar Finland med stöd till lärare, läromedel, professionsutveckling och förändring.

DIU arrangerar i samverkan med Utbildningsstyrelsen (finska Skolverket), en studieresa till Helsingfors där vi möter Utbildningsstyrelsen, forskare, förvaltningsledare, rektorer, lärare och elever. Resan som var planerad till den 9-10 september 2020, kommer att genomföras när det åter är möjligt.

Från läroplan till stödjande strukturer
Några av de frågor vi tittar närmare på är de senaste årens förändringar av läroplaner, liksom på digital kompetens och digitala satsningar i finsk skola. Perspektiv, planer och erfarenheter.

Ett perspektiv rör professionsutveckling, med den finska lärarkårens självständighet och professionella status, liksom professionens arbetsmetoder och stödstrukturer, exempelvis läromedlens och lärarhandledningens roll och införandet av digital studentexamen och vilken inverkan det haft på skolans digitalisering.

Se dokumentation från tidigare studieresa till Helsingfors 2019

Intresserad?
Fyll i kontaktformuläret nedan och skriv Helsingfors i ämnesraden så får du information om när nytt datum är satt och programmet publiceras.