Är din skola redo för digitala prov? Konferens den 19 mars om digitala prov och effektivisering av lärares bedömningsarbete

Välkommen till en regional halvdagskonferens om de digitala nationella prov, digitala prov i skolans vardagsarbete och effektivisering av lärares bedömningsarbete. Skolhuvudmän och Skolverket medverkar.

Tid: Torsdag 19 mars kl 13.00-16.00
Plats: Alströmergymnasiet, Teatergatan 13, Alingsås –Trolle Lindgrensalen
Målgrupp: skolförvaltning, skolledare, drivande lärare, leverantörer
Arrangörer: Framtidens lärande Väst och Alingsås kommun
Konferensavgift: 995 kronor (inkl fika och dokumentation)

Anmälan

Digitala prov ger möjligheter till snabb återkoppling liksom till nya typer av prov och uppgifter och kan underlätta bedömning och administration. Det kan börja i enklare former, men det är mycket som ska finnas på plats och fungera när de digitala nationella proven införs på bara några års sikt. En halvdag med Skolverket och med skolfolk, forskare, leverantörer om motiv, möjligheter och steg som tas eller planeras mot digitala prov, nationellt och lokalt.

Under eftermiddagen belyser vi strategiska perspektiv, skolledares praktiska förberedelser och lärares arbete, där Skolverket och en krets av sakkunniga från skolor och huvudmän, provutvecklande högskolor och leverantörshåll talar om och ventilerar frågan om digitala prov och effektivisering av lärares bedömningsarbete.

Medverkande: företrädare för Skolverket, Alingsås kommun, Dugga, skolhuvudmän i Västra Götaland samt provutvecklare vid universitet.

Preliminärt program:

13.00 Välkommen – introduktion av dagen

Anneli Schwartz, förvaltningschef Kultur och Utbildning, Alingsås kommun och Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU

13.15 Digitalisering av det nationella provsystemet – förutsättningar, nuläge och planer.
Karin Hector-Stahre, Skolverket, projektledare för Skolverkets regeringsuppdrag att digitalisera de nationella proven

13.45 Effektivare kunskapsprövning – välja relevanta frågetyper och testformer”
Kunskapspröva med frågetyper som är mer autentiska, relevanta och arbetsbesparande utifrån analyser utifrån Blooms och SOLO-taxonomi. Exempel på hur man kan omarbeta papperstentafrågor till helt digital kunskapsprövning – som en del av pedagogisk verksamhetsutveckling.
Mats Brenner, forskare och IKT-pedagog, Ersta Sköndal Bräcke högskola

14.15 Kaffepaus

14.45 Digitala prov och tester i det vardagliga arbetet
Jennie Larsson-Häggström, skolledare, Alingsås, Claudia Rademaker och Patrik Nilsson, Dugga, m. fl.

15.15 Är skolan redo för provens digitalisering?
Erika Bäck, Lärarförbundet Göteborg, Jonas Berling, IKT-strateg Trollhättan, Erik Winerö, lärare Lerum, Anneli Schwartz, förvaltningschef Alingsås, m. fl.

15.40 Frågor och diskussion

16.00 Slut

Anmälan

Eftermiddagen arrangeras av Framtidens Lärande Väst och Alingsås kommun, i samverkan med Dugga

Läs Stig Roland Rasks artikel som bakgrund: Digitala nationella prov – är skolan redo?