Medverkande scen och seminarier – Framtidens Lärande Väst, 14-15 november

Här möter du några av de medverkande på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan, 14-15 november. Listan fylls på kontinuerligt.

Program Framtidens Lärande Väst 2019 (pdf), uppdaterad 191107


Anette Novak, direktör Statens medieråd
Unga, medier och det demokratiska samhället är temat för Anette Novak på Framtidens Lärande Väst. Anette Novak är chef för Statens Medieråd sedan 2018 och var tidigare bland annat vd för det statligt ägda företaget RISE Interactive, och regeringens särskilda utredare i utredningen En mediepolitik för framtiden
 

 

 

 

Anders J Persson, akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola
Anders J Persson är akademisk ledare för lärarutbildningen vid Södertörns högskola och utsågs nyligen av regeringen som en av två externa utredare för att göra en översyn av lärarutbildningen. Det innebär bland annat att föreslå hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning kan kortas ner och hur studietakten kan höjas. Utredarna ska också föreslå hur lärarutbildningarna kan öka möjligheten att jobba på en skola och studera till lärare parallellt. Samtidigt är ambitionen att införa mer lärarledd tid för lärarstudenterna och stärka koppling mellan teori och praktik.
 

 

 

 

Abdul Chohan
Abdul Chohan har arbetat som lärare i 17 år och är en av grundarna av the Olive Tree Primary Free School i Bolton, England. Han arbetade tidigare rektor och VD för omtalade Essa Acadamy, en skola i de socioekonomiskt utsatta delarna av staden som visade en nedåtgående trend i sina resultat.

Med ett banbrytande arbete kring mobilt lärande och genom sitt mantra: ”All will succeed”, lyckades man vända skolans resultat. Abdul har engagerat sig i skolor och samarbetat med beslutsfattare inom skolan världen över i många år.

 

 

Elisabet Nihlfors, professor, Uppsala universitet

Ledarskapet som en nyckelfaktor i skolans utveckling är temat för Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet som i sin forskning studerat skolans professionsutveckling men också frågor kring skolans styrning och ledning i relation till nationell och lokal politik och närsamhälle. Elisabet Nihlfors har erfarenhet av att arbeta både som lärare, skolchef och rektorsutbildare.

Elisabet Nihlfors är nyutnämnd hedersdoktor vid Malmö universitet och och tidigare utbildningschefen Göran Levin utses till hedersdoktorer vid Malmö universitet, Fakulteten för lärande och samhälle. Nihlfors är också ledamot i regeringens nya forskningsberedning. Forskningsberedningen, med 11 ytterligare experter, kommer fungera som rådgivare till regeringen bland annat när den nya forskningspolitiska propositionen arbetas fram.

 

 

Helena Elwin, enhetschef på skolutvecklingsavdelningen, Skolverket
Enheten arbetar med allmändidaktiska frågor som rör undervisningens kvalitet och perspektivfrågor som exempelvis skolans demokratiska uppdrag och digitalisering.
 

 
 

 

 

 
 

 

 
Fredrik Heintz, docent, Linköpings universitet.
Digital innovation är temat för Fredrik Heintz, docent vid Linköpings universitet och frontfigur inom forskningsområdet AI och medlem i EU kommissionens expertgrupp inom AI. Fredrik, som bland annat tagit begreppet datalogiskt tänkande till Sverige, lyfter frågorna om skolans digitala innovation och sätter in dem i det stora sammanhanget.

 

 

 

 


Anna Törnqvist, arkitekt SAR/MSA.
Anna Törnqvist har lång erfarenhet av skolhusplanering och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument.

 

 

 

 

 

 

 


Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap och rektorsråd lärarutbildningsfrågor vid Göteborgs universitet.
Att organisera för skolframgång är temat för Maria Jarl på Framtidens Lärande Väst där hon tar upp frågor kring vad som kännetecknar framgångsrika och icke framgångsrika skolor i termer av organisation och arbetssätt i skolors inre arbete. Hur kan man arbeta på skolan, men även på nationell nivå, för att stärka kunskapsutvecklingen i den svenska skolan?

 

 

 

 

 


Susanne Kjällander är Fil. Dr. i didaktik och arbetar som lärarutbildare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet.
Susanne Kjällander har lett flera stora och små svenska forskningsprojekt om datorer i skolan och surfplattor i förskolan.

 

 

 

 

 

 

 

Felix Gyllenstig Serrao, arbetar numera till vardags som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digital skolutveckling, spelifierat- och spelbaserat lärande men är mer känd under titeln Spelläraren. Har arbetat som pedagog i över 10 år och nominerats till Guldäpplet fyra gånger, senast 2019. Han har skrivit läromedlet Minecraft som pedagogiskt verktyg för Natur & Kultur.

 

 

 

 

Christina Sikström, rektor i Trollhättan och Tina Tenggren Natt och Dag, rektor i Grästorp, har båda mångårig erfarenhet av att arbeta som rektor i samband med digitalisering. Tillsammans har de erfarenhet från fem olika skolor, med olika förutsättningar i tre olika kommuner. Tina har en mångårig erfarenhet som rektor i Uddevalla och Trollhättan. Hon har en bakgrund som förskollärare och lärare samt har arbetat en period som IT-pedagog. Christina är lärare i grunden och har arbetat som IT-pedagog i 10 år i Trollhättan innan hon blev rektor i Uddevalla.

 

 

 

 

Malin Frykman
Malin Frykman är till vardags verksam som projektledare för Likvärdig skola i Stenungsunds kommun och har bred erfarenhet av skolledarskap  och digitalisering. Malin  har skrivit böckerna Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande och Formativt ledarskap i en digitaliserad värld.

 

 

 

 

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga kommun, Guldäpplepristagare 2017
Emma Nääs tar med åhörarna på en resa med sina elever utanför klassrummets väggar – från den lilla skolan på landet till klassrum och scener runt om i värld

 

 

 

 

 
Napat Khiyapat, modersmålslärare i Skellefteå kommun och Guldäpplepristagare 2019
Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska i Skellefteå kommun utsågs till Guldäpplets förstapristagare för sitt arbete med att förnya modersmåls-undervisningen med både när- och fjärrundervisning.

 

 

 

 

 

 
Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin i Forshaga, Guldäpplepristagare 2019
Johan Sköld, förstelärare inom IKT, lärare i svenska och tyska och undervisar nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk. Han fördjupar användningen av webbpubliceringens alla möjligheter och ger eleverna möjlighet att uttrycka sig och publicera sina berättelser på webben .

 

 

 

 

Camilla Askebäck Diaz, lärare på Södermalmsskolan i Stockholm, Guldäpplepristagare 2019
Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm, hennes arbete genomsyras av strävan att utveckla elevernas lärande med stöd av digitaliseringens alla möjligheter. Med en elevaktiv och formativ undervisning inkluderar hon alla elever och allas röst hörs.

 
 

 
 
 
 
 
 

Anders Backerholm, Ericsson Studio
Anders Backerholm är framtidsexpert på Ericsson och kommer bland annat att visa hur den nya 5G-tekniken kan användas i samhälle och skola.

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Konferensens förstasida
Program
Medverkande Scen och seminarier
Medverkande dialogseminarier
Praktiskt och boende
Anmälan


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg