Medverkande scen och seminarier – Framtidens Lärande Väst, 14-15 november

Här möter du några av de medverkande på Framtidens Lärande Väst i Trollhättan, 14-15 november. Listan fylls på kontinuerligt.

Elisabet Nihlfors, professor, Uppsala universitet

Ledarskapet som en nyckelfaktor i skolans utveckling är temat för Elisabet Nihlfors, professor vid Uppsala universitet som i sin forskning studerat skolans professionsutveckling men också frågor kring skolans styrning och ledning i relation till nationell och lokal politik och närsamhälle. Elisabet Nihlfors har erfarenhet av att arbeta både som lärare, skolchef och rektorsutbildare.

 

 

 

 

 

 

Fredrik Heintz, docent, Linköpings universitet.
Digital innovation är temat för Fredrik Heintz, docent vid Linköpings universitet och frontfigur inom forskningsområdet AI och medlem i EU kommissionens expertgrupp inom AI. Fredrik, som bland annat tagit begreppet datalogiskt tänkande till Sverige, lyfter frågorna om skolans digitala innovation och sätter in dem i det stora sammanhanget.

 

 

 

 


Anna Törnqvist, arkitekt SAR/MSA.
Anna Törnqvist har lång erfarenhet av skolhusplanering och djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset och skolans lärande organisation och styrdokument.

 

 

 

 

 

 

 


Maria Jarl är universitetslektor i utbildningsvetenskap och medlem av Rektorsrådet för lärarutbildningsfrågor vid Göteborgs universitet.
Att organisera för skolframgång är temat för Maria Jarl på Framtidens Lärande Väst där hon tar upp frågor kring vad som kännetecknar framgångsrika och icke framgångsrika skolor i termer av organisation och arbetssätt i skolors inre arbete. Hur kan man arbeta på skolan, men även på nationell nivå, för att stärka kunskapsutvecklingen i den svenska skolan?

 

 

 

 

 


Susanne Kjällander är Fil. Dr. i didaktik och arbetar som lärarutbildare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms Universitet.
Susanne Kjällander har lett flera stora och små svenska forskningsprojekt om datorer i skolan och surfplattor i förskolan.

 

 

 

 

 

 

 

Felix Gyllenstig Serrao, arbetar numera till vardags som projektledare på Göteborgsregionen med fokus på digital skolutveckling, spelifierat- och spelbaserat lärande men är mer känd under titeln Spelläraren. Har arbetat som pedagog i över 10 år och nominerats till Guldäpplet fyra gånger, senast 2019. Han har skrivit läromedlet Minecraft som pedagogiskt verktyg för Natur & Kultur.

 

 

 

 

Christina Sikström, rektor i Trollhättan och Tina Tenggren Natt och Dag, rektor i Grästorp, har båda mångårig erfarenhet av att arbeta som rektor i samband med digitalisering. Tillsammans har de erfarenhet från fem olika skolor, med olika förutsättningar i tre olika kommuner. Tina har en mångårig erfarenhet som rektor i Uddevalla och Trollhättan. Hon har en bakgrund som förskollärare och lärare samt har arbetat en period som IT-pedagog. Christina är lärare i grunden och har arbetat som IT-pedagog i 10 år i Trollhättan innan hon blev rektor i Uddevalla.

 

 

 

Konferensens förstasida
Program
Medverkande Scen och seminarier
Medverkande dialogseminarier
Anmälan 


Framtidens lärande

Tillsammans skapar vi framtidens skola! – en arena och ett verktyg i kommunens utvecklingsarbete

Arrangörer

Koordinatorer

Arkiv

Skriv inlägg