Elevernas syn på digitalisering och undervisning – Framtidens lärande 2016

Hans Burefjord, specialpedagog i Sundsvall, om elevernas syn på digitalisering och undervisning. På Framtidens lärande 2016. Intervju av elever från YBC i Nacka.

Video