Carl Heath vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Carl Heath. Foto: Bo Helmersson

Juryn för lärarpriset Guldäpplet har utsett Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017. Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Carl Heath, som sedan millennieskiftet arbetat med frågor om utbildning kopplad till digitalisering och teknologi med Göteborg som bas, belönas för att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ. Carl Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola.

– Carl Heath har blivit ett begrepp för svensk skola. Hans förmåga att omsätta idéer i spännande konkreta upplägg har gett eko i vida kretsar. Först med spridning av tankar och exempel kring spelbaserat lärande, på senare år i arbetet med makerrörelsen i Sverige. Med perspektivet att IT är ett material, har Carl gjort de digitala resurserna gripbara för barn, ungdomar och deras lärare, säger Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.

– Carl Heath är en mycket värdig mottagare av Guldäpplets särskilda pris. Digital kompetens är inte bara viktigt för lärare utan också för skolledare och huvudmän som ska ansvara för att strategiskt leda och utveckla verksamheten. Även för den gruppens kompetensutveckling är Carl betydelsefull, bland annat genom sina bidrag till Skolverkets kompetensutvecklingsmodul ”Leda digitalisering”, säger Per-Arne Andersson, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Prisutdelning

Lärarpriset Guldäpplet 2017 liksom Guldäpplejuryns särskilda pris 2017 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Skolforum, måndagen den 30 oktober kl. 11.00 på Östra scenen.

Prisutdelare är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker, DIU, Guldäpplejuryns ordförande.

Juryn för Guldäpplet 2017, Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne Peter Becker, juryns ordförande

Mer information Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple
Foton på årets särskilda pristagare för fri användning i media, klicka här

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Yngve Lindbergs Minne och Guldäpplets jury
e-post: peter.becker@diu.se
tel: 070-710 44 53

Kontakt pristagare
Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Göteborg
e-post carl.heath@ri.se
tel: 070-240 20 37

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns särskilda pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar företrädare för samtliga partners, de pedagoger som erhållit Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet. Hela juryn presenteras på Guldäpplets webbplats.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Filer:
Pressmeddelande som PDF (535 kb)