Finalister till lärarpriset Guldäpplet utvecklar sin professionalitet med moderna verktyg

Guldapplefinalisterna med Juryns ordförande

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2016. Bland dessa har juryn utsett tre finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, i år för femtonde gången.

Digitaliseringen förvandlar hela vårt samhälle – och nu är den på stark frammarsch i skolan. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen för att utveckla lärandet och elevernas kunskaper är en pedagogisk möjlighet och utmaning, som antas av allt fler skolor och kommuner.

Det är spännande att vi med årets tre finalister har en förskollärare, en matematiklärare på gymnasiet och en duo med en SO- och en svensk-lärare på högstadiet. Det är tidsenligt att en förskollärare är med bland finalisterna. Och vi ser många nominerade med en verktygslåda full med digitala verktyg, bland vilka man väljer med omsorg, med sikte på specifika förmågor och på att nå resultat, säger Peter Becker, juryns ordförande.

– Guldäpplets nominerade ger en intressant inblick i vilken utveckling som är på gång i lärarprofessionen, säger professor Åke Grönlund, Örebro Universitet, ny medlem i Guldäpplets jury.

Årets tre finalister till lärarpriset Guldäpplet 2016:
Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås, är en av kommunens ”lärcoacher” som arbetar med att ge barn nya lärverktyg, och kollegor, barn och målsmän nya former att synliggöra, dela och samtala om upplevelser och erfarenheter.

Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje, som under längre tid utvecklat och utmanat elevernas förmåga att experimentera med matematikens objekt som tal, figurer och relationer och tränga in i dessas natur med djupare förståelse och bättre resultat som mål.

Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångskolan i Karlshamn, vilka utvecklat värdegrundsarbetet och skolans
demokratiuppdrag med undersökande, analys och rolltagande med moderna verktyg vilket bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera ståndpunkter och argumentera utan att kränka varandra.

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2016 presenteras måndagen den 31 oktober kl 11.00 på Skolforums scen, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB, Studentlitteratur AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator. I juryn finns företrädare för samtliga partners, de lärare som vunnit Guldäpplet de två senaste åren samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53
Mobil: 070 – 710 44 53

Kontaktuppgifter finalisterna

Anton Fagergren, förskollärare, Västerås stad e-post: Anton.fagergren@vasteras.se
tel: 021-394216

Jonas Hall, Förstelärare (Ma, Fy, IKT), Rodengymnasiet, Norrtälje e-post: jonas.hall@norrtalje.se
tel: 070-449 02 50

Martin Löfgren, lärare i svenska, engelska och franska, Norrevångskolan, Karlshamns kommun
martin.lofgren@utb.karlshamn.se tel: 076-881 63 67

Per Ahlkvist, SO-lärare, Norrevångskolan, Karlshamns kommun. e-post: per.ahlkvist@utb.karlshamn.se
tel: 070-697 95 59

Pressbilder, klicka här