Lärare i framkant – finalister till lärarpriset Guldäpplet avslöjas på Bokmässan

Den digitala förvandlingen av skolan kommer inte av sig själv, det visar bland annat den senaste PISA-rapporten med fokus på elever, datorer, och lärande. Helt nya vägar ska banas. Digitalisering är inte en fråga om apparater och teknik. Undervisningen och lärandet måste stå i fokus – varför, till vad, hur? Det behövs banbrytande pedagoger, både kloka och modiga, och det behövs ledare som skapar förutsättningar.

Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor.

I år är det dryga 80 lärare som har nominerats av kollegor och skolledare för sitt inspirerande arbetssätt och förmåga att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg. Bland dem har juryn utsett tre finalister.

De tre finalisterna presenteras på Bokmässan på torsdag kl 12.30 på Molnets scen, G02:20, plan 2.

– Det är spännande att vi fått möjlighet att i år lyfta fram dessa lärare på en ny scen, Bokmässan. Det är ett erkännande av dessa lärare och samtidigt av att skolan är en viktig del av vår kultur. Den digitala utvecklingen är i brännpunkten inom alla kulturens områden, säger Peter Becker.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de lärare som vann Guldäpplet 2013 och 2014.
Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 26 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury
E-post: peter.becker@diu.se
Mobil: 070 – 710 44 53

 

Lärarpriset Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:

Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB, Netsmart AB, Gleerups Utbildning AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2013 och 2014.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.