Tre speciallärare finalister till lärarpriset Guldäpplet 2018

Foto Finalisterna till Guldäpplet 2018. Fr v Daniel Nilsson, Maria Glawe, Anna Bergström. Foto Bo Helmersson.

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2018. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg av Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Sara Svanlund, vice ordförande Lärarnas Riksförbund och Jenny Edvardsson, lärare Kristianstad, tidigare Guldäpplepristagare och medlem i Guldäpplets jury.

Alla elever har rätt att ut­­vecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen för att utveckla varje elevs lärande och kunskaper är ett kraftfullt verktyg för att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå bra resultat. Årets tre finalister har alla vidareutbildat sig till speciallärare och visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

– Årets tre finalister visar betydelsen av att våga vara påhittig i mötet med elevers olika behov. Det är ingen slump att lärare som ofta ställs inför utmaningar väljer digitala arbetssätt och verktyg. Ett specialpedagogiskt perspektiv ser möjligheter och utvecklar ett tillgängligt och likvärdigt lärande. För alla barn och elever!, säger Stefan Bonn, rådgivare och representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten i Guldäpplets jury.

– Vi ser att många av de nominerade har berikat sin pedagogiska arsenal med en verktygslåda full med digitala verktyg, bland vilka man väljer med omsorg, med sikte på specifika förmågor och på att nå resultat. Årets tre finalister använder digital teknik på ett innovativt sätt för att ge alla sina elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas i skolan. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisning och lärande och samtidigt bidra till utveckling av skolans kollegiala miljö, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:

• Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutvecklingoch förstelärare, Lejonströmsskolansgrundsärskola i Skellefteå. För att hon med stor förmåga och entusiasm realiserar styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav med hjälp av IT, i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar när det gäller att ha ett inkluderande förhållningssätt för optimal inlärning. Med hjälp av IT och programmering har Anna, både i svenska och slöjd, omsatt läroplanens intentioner för hur elever med hjälp av programmering utvecklar färdigheter i både problemlösning och kommunikation.

• Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. För att han på ett exemplariskt sätt tagit användning av den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling, oavsett om det är elever som av olika anledningar befinner sig i svårigheter med matematiken, eller elever som befinner sig på en avancerad nivå. På ett nytänkande sätt kombinerar han arbetet i klassrummet med digitala ytor för stöd och undervisning, som till exempel räknestuga på Facebook.

• Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. För att hon tillsammans med sina elever ständigt utvecklar undervisningen och använder digital teknik på ett innovativt sätt för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper. Med hjälp av digitaliseringen tar Maria in omvärlden i klassrummet på ett naturligt sätt. Genom olika samarbetsprojekt inom och utanför skolans väggar lär sig eleverna att utforska världen utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samarbeta med såväl varandra som med olika aktörer utanför skolan för att skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2018 liksom vinnaren av Guldäpplejuryns Särskilda Pris presenteras måndagen den 29 oktoberkl 11.00 på Skolforum, Södra scenen, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, NetsmartAB, Studentlitteratur AB, samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners,samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet. 

Mer information om priset: Om Guldäpplet

Bilder för fri användning i media av finalister till Guldäpplet 2018: Pressbilder

Presskontakt:
PeterBecker, ordförande Stiftelsen DIUoch Guldäppletsjury
E-post:peter.becker@diu.se, tel:070 -710 44 53

Kontaktuppgifter finalisterna:
Anna Bergström, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå
e-post: anna.b.bergstrom@skelleftea.se, tel:  0706-918502

Daniel Nilsson, Stagneliusskolan i Kalmar
e-post: daniel.nilsson@ksgyf.se, tel: 00722-00 31 85 .

Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg
e-post: maria.glawe@skola.trelleborg.se, tel: 0734-422834

 

Pressmeddelandet i PDF-format (592 Kb): Pressmeddelande