Guldäpplets dag 2021 – Helen Larssons presentation

Det digiloga klassrummet
Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköpings kommun. Pristagare Guldäpplet 2021.

Video