IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun – Guldäpplejuryns särskilda pris

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje får Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2022.
”För den brett förankrade, djupa och forskningsanknutna, kollegiala samverkan man utvecklat kring lärandet för barnen i förskolan, med analoga och digitala verktyg.” (Ur juryns motivering)

Video