Katarina Lycken Rüter, Stockholm, 2:a pris Guldäpplet 2013

Video