Stiftelsen DIU

diu stiftelsen logotyp

Stiftelsen DIU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse som driver verksamhet i samspel med Föreningen DIU. Stiftelsen DIU arbetar sedan 30 år långsiktigt med bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk ungdomsskola. Stiftelsen bygger nätverk mellan skolor, kommuner, organisationer, myndigheter och forskare kring en skola med moderna arbetsformer.

I syfte att synliggöra digital skolutveckling och kunskapsbildning kring denna, har DIU initierat Lärarpriset Guldäpplet och dess huvudman Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, vilken även tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting initierade kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för skolhuvudmän.

Stiftelsen DIU utger nyhetsbrev och driver webbplatsen, diu.se, arrangerar nationella konferenser (Framtidens lärande) och riksdagshearing, seminarier och studieresor (London, Paris, Köpenhamn, Oslo).

Kontakt: Peter Becker, ordförande, peter.becker@diu.se, telefon: 070 710 4453

Stiftelsen DIU