Årets finalister till lärarpriset Guldäpplet utsedda: Lärare som gör undervisningen angelägen

Bilden: Årets finalister, från vänster: Pernilla Andersson, Eksjö Gymnasium, Martin Howe, Paradisskolan, Borlänge kommun, Anders Enström, Lärande Grundskola Skapa i Huddinge.

Ett hundratal lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2022. Bland dessa har juryn utsett årets tre finalister, som presenterades i samband med ett digitalt event på onsdagen.

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

– Årets finalister visar på arbetssätt som gör skolan ”viktig på riktigt” genom att utveckla samspelet med samhället utanför skolan och bidra till en omvärldskontakt som stärker lärprocessen. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisningen i samspel med omvärlden eller för att skapa en personligt anpassad lärmiljö och samtidigt bidra till skolans kollegiala utveckling, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:

Pernilla Andersson, lärare och verksam på ekonomiprogrammet, Eksjö gymnasium. Pernilla är en engagerad lärare som involverar eleverna i allt från planering till utvärdering av nya arbetsområden och arbete i projekt med andra elever, lärare och omvärld. Elevernas delaktighet i hela lärprocessen liksom en gemensam podcast om ekonomiämnen bidrar till att de upplever undervisningen som angelägen och meningsfull. De utforskar och lär tillsammans med Pernilla själv och delar framgångar och misslyckanden. Det stimulerar elevernas nyfikenhet och deras mod att våga pröva nytt. De uppmuntras att bli entreprenörer.

Anders Enström, förstelärare i digitalisering, lärare i MA/NO/TK på Lärande Grundskola Skapa i  Huddinge. Anders sätter NO-ämnena i en verklig kontext. Från att arbeta med eleverna i projekt där man byggt sitt centrum i Minecraft, till simuleringar eller att skapa appar. Han strävar efter att göra MA/NO/TK konkret och kreativt. Med hjälp av digitala verktyg får Anders till ett lärande som är individuellt anpassat och inkluderande. Anders inspirerar både elever och kollegor med sin glädje och delar kontinuerligt med sig av sina kunskaper till kollegor, både på den egna skolan och nationellt. Anders vill ge alla elever rätten att lyckas oavsett förutsättningar.

Martin Howe, förstelärare, mellanstadielärare på Paradisskolan och utvecklare Borlänge kommuns skolor. Han arbetar med många elever med annan språkbakgrund och med särskilda behov. Martin har en vilja och ett driv att utveckla och anpassa digitala verktyg och undervisning efter varje elevs behov och med målet att väcka intresset för eget livslångt lärande, och att involvera vårdnadshavare. Han bidrar också till det kollegiala utbytet i skolan, i kommunen och nationellt. Han har modet att tänka utanför boxen och prova nya vägar vilket väcker nyfikenhet och kreativitet.

Prisutdelning och Guldäpplets Dag
Den slutliga vinnaren av lärarpriset Guldäpplet 2022 utses torsdagen den 20 oktober på Guldäpplets dag i Stockholm. Var och en av de tre finalisterna presenterar sitt arbete och samtalar med forskare. Under Guldäpplets Dag delas också Guldäpplejuryns Särskilda Pris ut Allt delas även online.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter.

Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Processen innebär att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Finalister och vinnare utses av en jury. I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av lärarprofessionens egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, eTwinning, BravoLesson, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Pressbilder:
Foton på finalisterna och Guldäpplet för fri användning i media

 

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury
e-post: peter.becker@diu.se
tel: 070 –710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör
e-post: carina@diu.se
tel: 070-605 45 15