Ledande i lärarkollektivet nominerade till Guldäpplet 2022

Årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet visar att digitaliseringen nu når skolan på bred front och berikar alla ämnen. De nominerade är lärare som är drivande i att ge hela skolan – alla elever och alla lärare – möjlighet att dra nytta av digitaliseringen. Nytt för året är att flera lärarteam är nominerade, ett exempel på betydelsen av kollegialt samarbete för att utveckla skolan.

Drygt hundratalet lärare har i år nominerats till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det är lärare från hela landet, från förskola till gymnasium och komvux.

– Utvecklingen av kollegiala samarbetsformer, och särskilt med stöd av skolledning och huvudman, är en nyckelfaktor för att de digitala stöden ska nå alla lärare och hela skolan, för att bidra till alla elevers utveckling. Därför är det inspirerande för hela lärarkåren och betydelsefullt att detta tydligt avspeglas i årets nomineringar, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

– Guldäpplet visar hur lärarprofessionen tar utvecklingen av lärandet framåt och att lärarna år efter år tar stort ansvar för digitalisering och det kollegiala samarbetet. Guldäpplet banar väg för en vassare och ännu skickligare lärarkår. Tillsammans med att nu Sveriges Lärare bildas kan vi nu ännu bättre värna professionens ställning på dessa områden, säger Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet och medlem i Guldäpplets jury sedan 2008.

Bland de nominerade utser juryn, bestående av tidigare pristagare och partners, tre finalister som presenteras den 7 oktober. Prisutdelningen kommer att ske i samband med Guldäpplets Dag, i Stockholm den 20 oktober.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter. Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, eTwinning, BravoLesson, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet.

Lista med samtliga nominerade till Guldäpplet 2022

Pressbilder:
Foton på Guldäpplet för fri användning i media

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury
e-post: peter.becker@diu.se
tel: 070 –710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör
e-post: carina@diu.se
tel:  070-605 45 15