BRAVOLesson ny partner i lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett stipendium och ett kunskapsbygge kring hur lärare förnyar undervisningen med digitala stöd och ger alla elever förutsättningar att möta ett digitaliserat samhälle och arbetsliv. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Nu blir BRAVOLesson ny partner. Därmed stärks Guldäpplets arbete med kollegialt lärande. (Pressmeddelande feb 2022)

– Professionella och  engagerade lärare är en nyckelfaktor för skolans digitala utveckling. Vi ser hur Guldäpplets nominerade är lärare som tillsammans med kollegor och med stöd av skolledningen utvecklar undervisningen, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury. Och våra partners gör det möjligt att stödja lärarkårens kollegiala framsteg. BRAVOLesson blir framöver ett bra tillskott i Guldäpplets arbete med kollegialt lärande.

– Guldäpplet och alla skickliga lärare som använder IT som stöd i sin undervisning är en viktig kraft för att utveckla svensk skola, undervisning och lärande. Det känns som ett sammanhang där vi vill vara med! Vi kan få inspiration och får möjlighet att hjälpa till att sprida goda idéer och beprövade erfarenheter, säger Mats Rosenkvist, vd och grundare BravoLesson.

Övriga partners i Guldäpplet är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, ILT Inläsningstjänst, Netsmart och stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Guldäpplet är en professionsutmärkelse som bygger på nomineringar från hela landet. Två utmärkelser utdelas årligen, lärarpriset Guldäpplet och juryns särskilda pris. Juryn består av de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent, Stockholms universitet. Nominering görs via webbplatsen, senast den 15 juni.

Guldäpplet firar nu 20 år och i samband med detta delades en jubileumsutmärkelse ut till ett antal personer som haft stor direkt betydelse för landets lärare under de tjugo åren lärarpriset Guldäpplet har utdelats.

Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet,
e-post: peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Mats Rosenkvist, vd och grundare, BRAVOLesson,
e-post: info@bravolesson.se, tfn: 010-516 40 90