Årets finalister utsedda till lärarpriset Guldäpplet:
Lärare som förnyar lärandet och tar in omvärlden i skola och förskola

Foto Guldäpplets finalister 2020

Drygt hundra lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2020. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenteras i samband med den digitala Bokmässan.

Lärarpriset Guldäpplet delas årligen ut till lärare som förnyar och utdelas årligen ut till en eller flera lärare som förnyar lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerar elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält

– Årets finalister använder digitala arbetsformer på ett innovativt sätt och ger alla sina elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas. Finalisterna visar hur man både i förskola och skola kan utveckla samspelet med samhället utanför skolan och bidra till en omvärldskunskap som fördjupar undervisningen. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisning och lärande och samtidigt bidra till utveckling av skolans kollegiala miljö, något som varit särskilt viktigt under detta pandemiår, säger Peter Becker, juryns ordförande.

– Att i lärmiljön skapa och utveckla möjligheter och lösningar som fungerar för så många som möjligt, framstår som en självklarhet för årets finalister. Därför är de viktiga förebilder som visar vad som är möjligt. De bidrar genom sitt arbete till barns och elevers rätt till en tillgänglig och likvärdig utbildning, säger Stefan Bonn, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten och medlem i Guldäpplets jury.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett:

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala. För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får. Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. Med barnkonventionen och läroplanen i ryggen kombinerar de drama, musik och dans, när de tar upp stora som små frågor tillsammans med hela barngruppen. De skapar inspirerande och lustfyllda lärmiljöer där det digitala ger utrymme för barnens nyfikenhet och förstärker både lek och lärande. Barnen upptäcker, utforskar, laborerar, tränar, diskuterar, analyserar, jämför och värderar. Frågor och källkritik får plats även bland de allra yngsta. Med ett aktivt arbete lokalt liksom i olika nätkanaler sprids deras arbetssätt.

Mia Lägnert, SO-lärare, och Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn. Med ett innovativt sätt att arbeta nära lokalsamhället, såsom modellbygge i 3D av Karlshamn utvecklat till ett demokratiprojekt, motiverar de eleverna till kunskap om teknik och samhälle – på riktigt. Professionella digitala verktyg, ritverktyg och 3D-skrivare används på ett genomtänkt sätt. Med utrymme för kreativa processer blir fler flickor intresserade av teknikämnet. Deras ämnesöverskridande arbetssätt har fått spridning i skolan och delats nationellt och även internationellt.

Fredag den 25 september kl 13.00-13.30 medverkar Guldäpplets finalister på digitala Bokmässan i seminariet ”Nästa steg i skolans digitalisering – årets finalister till Guldäpplet ger svar”, kl 13.00-13.30, i ett samtal med Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019, Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet och Ragnar Sjölander, Lärarnas Riksförbund.

Prisutdelning: Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2020 presenteras måndagen den 26 oktober på Guldäpplets dag, i Stockholm, och on-line.

Bilder för fri användning i press och media

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury,
peter.becker@diu.se, 070-710 44 53

Carina Näslundh, kommunikationsfrågor
carina@diu.se, 070-605 45 15

Kontaktuppgifter till finalisterna
Sara Bergström, sara.bergstrom@vasteras.se, 070-972 55 56

Linda Bjällerstedt, linda2.bjallerstedt@vasteras.se, 076-942 22 32

Emelie Hahn, emelie.hahn@skola.uppsala.se,  073-816 95 57

Mia Lägnert, mia.lagnert@utb.karlshamn.se, 070-513 27 29

Pernilla Abrahamsson, pernilla.abrahamsson@utb.karlshamn.se, 070-391 47 31

 

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.