Alla Sveriges lärare får Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020

Foto Guldäpplet

Nu firar vi Sveriges lärare för deras insatser, engagemang, kompetens och kreativitet i mötet med pandemin. Guldäpplets Särskilda Pris 2020 tilldelas alla Sveriges lärare!

Det är ett speciellt år i år. Lärare runt om i landet har visat en imponerande förmåga att anpassa undervisningen och bemästra situationer med allt från undervisning helt digitalt till kombinationer av undervisning i klassrummet och online. Nu hyllar vi de fantastiska insatser som lärare och skolor gjort i år, byggt på den grund som lagts under många års arbete med infrastruktur och digital skolutveckling.

I år har Guldäpplets jury beslutat att juryns Särskilda Pris tilldelas alla Sveriges lärare ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.

– Guldäpplets jury vill hylla den samlade lärarkåren och utdelar därför årets Särskilda Pris till hela den lärarkår som mött utmaningarna med nya arbetssätt inklusive digitala stöd för eleverna, både i klassrum och på distans, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

– Runt om i världen stängde man ner skolor och undervisning. I Sverige ställde man om. Distansundervisning på gymnasiet från en dag till en annan och undervisning under exceptionella förhållanden i grundskolan hela våren. Världsklass och värt alla priser i världen! Det säger Peter Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, och prisutdelare av Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020.

Utmärkelsen kommer att utdelas på Guldäpplets dag den 26 oktober, ett öppet evenemang där alla Sveriges lärare inbjuds att delta digitalt. Alla lärare är under dagen representerade med en stor levande videovägg.

Lärarpriset Guldäpplet och Guldäpplejuryns Särskilda Pris
Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. 

Guldäpplejuryns Särskilda Pris utdelas till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. I år har juryn beslutat att dela ut priset till alla Sveriges lärare.

Bilder på Guldäpplet för fri användning i press och media: https://www2.diu.se/guldapple/pressbilder/guldapplet/

 

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury,
peter.becker@diu.se, 070-710 44 53

Carina Näslundh, kommunikationsfrågor
carina@diu.se, 070-605 45 15

 

Om Guldäpplet
Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.