Vinnare av Guldäpplet 2020: Lärare som utvecklar och förnyar undervisningen med nytänkande och digitala arbetsformer

Foto Guldäpplets pristagare

Fem lärare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering, dessutom mottog hela Sveriges lärarkår pris för sitt arbete under pandemin, på digitala Guldäpplets dag.

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom omvärldskunskap hos eleverna.

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås samt Mia Lägnert, SO-lärare, och Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn delade på andraplatsen.

– Lärarpriset Guldäpplets nominerade och pristagare är en del i skolans digitala kunskapsbygge och i yrkesutvecklingen. Årets pristagare visar vägen till en förskola och skola som lägger en stabil kunskapsgrund i samverkar med samhället och världen utanför skolan och även förankrar demokratins värden, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som med förankring i sina ämnen, systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var det drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2019.

Juryns Särskilda Pris till alla Sveriges lärare
Vid prisutdelningen delades också Guldäpplejuryns Särskilda Pris ut. I år gick det till alla Sveriges lärare. ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.

– Runt om i världen stängde man ner skolor och undervisning. I Sverige ställde man om. Distansundervisning på gymnasiet från en dag till en annan och undervisning under exceptionella förhållanden i grundskolan hela våren. Världsklass och värt alla priser i världen! Det säger Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverkets generaldirektör, som medverkade under Guldäpplets dag.

Årets pristagare – Lärarpriset Guldäpplet
Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala. För att hon målmedvetet arbetar med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Hon inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, vilket ger upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmyckets förskola i Västerås. För att de med barnkonventionen och läroplanen i ryggen kombinerar drama, musik och dans, när de tar upp stora som små frågor tillsammans med barngruppen. De skapar inspirerande och lustfyllda lärmiljöer där det digitala ger utrymme för barnens nyfikenhet och förstärker både lek och lärande. Barnen upptäcker, utforskar, laborerar, tränar, diskuterar, analyserar, jämför och värderar. Frågor och källkritik får plats även bland de allra yngsta.

Mia Lägnert, SO-lärare, och Pernilla Abrahamsson, lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn. För att de med ett innovativt sätt att arbeta nära lokalsamhället, såsom modellbygge i 3D av Karlshamn utvecklat till ett demokratiprojekt, motiverar eleverna till kunskap om teknik och samhälle – på riktigt. Professionella digitala verktyg, ritverktyg och 3D-skrivare används på ett genomtänkt sätt. Med utrymme för kreativa processer blir fler flickor intresserade av teknikämnet.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid digitala Guldäpplets dag. Prisutdelare var Fredrik Malmberg, generaldirektör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, Maria Caryll, sektionschef Sveriges Kommuner och regioner, Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet.

Pressbilder: Bilder för press och media, pressbilder

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury
peter.becker@diu.se, 070-710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör
carina@diu.se, 070-605 45 15

 

Om Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, och kan hämtas ur en vidare krets än verksamma lärare.

I juryarbetet medverkar företrädare för samtliga partners samt de två senaste årens Guldäpplepristagare.

Pristagarna får ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Förstapristagaren får dessutom ett stipendium på 25.000 kr, andrapristagarena får var sitt stipendium på halva denna summa. Årets särskilda pris till alla Sveriges lärare delas ut i form av ett digitalt diplom.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.