Lärarstipendiet Guldäpplet utdelat för första gången

Haldis Vingestam, lärare och ITiS-samordnare från Överkalix, blev den första att ta emot priset guldäpplet som årligen ska delas ut till en lärare som förnyat lärandet med stöd av IT.

Guldäpplet är ett årligt stipendium som delas ut av Yngve Lindbergs Minnesfond. Stipendiet delas ut till en lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Nu har priset delats ut för första gången vid föreningen Datorn i Utbildningens konferens i Sandviken. Prisutdelningen förrättades av Leif Davidson, Utbildningsdepartementet.

Lärarna är nyckeln till utvecklingen av IT i skolan, sa dåvarande skolministern Ylva Johansson när hon initierade satsningen på IT i skolan, ITiS. Det är eldsjälar bland lärarna som inspirerar elever till kreativ användning av IT, som oförtröttligt uppmuntrar och stöttar kollegor, delar med sig av erfarenheter vid kurser och utbildningar liksom i tidningar och böcker. Eldsjälar behövs i skolan – och Haldis Vingestam, den förste guldäpplestipendiaten är en verklig eldsjäl, som under många år arbetat med att inspirera kollegor och utvecklat nya arbetsmetoder med stöd av informationstekniken.

Guldäpplet delas ut av Yngve Lindbergs minnesfond. Yngve Lindberg, var en av grundarna av Föreningen Datorn i utbildningen. Priset kommer årligen att delas ut vid de årliga rikskonferenser som föreningen anordnar. Minnesfonden har fått stöd av bland andra utbildningsdepartementet, Skolverket, KK-stiftelsen samt flera företag.

Elva lärare var nominerade till utmärkelsen och juryn delade också ut tre hedersomnämnanden till, Margit Grell, Östrabogymnasiet i Uddevalla, Dipak Lahiri, Fruängsskolan i Stockholm och Kerstin Nilsson, Täby.

Samtliga vinnare och juryns motiveringar:

Vinnare av Guldäpplet 2002

• Haldis Vingestam, lärare, ITIS-samordnare och lärare, Överkalix kommuns skolor
Haldis Vingestam är en visionär som oförtröttligt inspirerar kollegor och utvecklar nya arbetsmetoder med stöd av informationstekniken. Hennes arbete med har gett inspiration och fått spridning långt utanför Överkalix kommun. Hennes pedagogiska skicklighet är något utöver det vanliga och berör både barn och vuxna.

Hedersomnämnanden 

• Margit Grell, lärare i engelska och franska, Östrabogymnasiet Uddevalla
Språkläraren Margit Grell får hedersomnämnande för sitt arbete med projekt med naturvetenskaplig inriktning där hon involverat engelska, drama och poesi med datorn som arbetsredskap. Genom sitt har Margit entusiasmerat många elever och kollegor..

• Dipak Lahiri, bildlärare Fruängsskolan, Stockholm
Dipak Lahiri har visat hur bildämnet kan vara en grund för samtal med eleverna om både det personliga och världen omkring oss. Han har utvecklat metoder kring bild och samhälle, liksom samverkan med andra ämnen allt ifrån musik, till samhällskunskap och hemkunskap och har en unik förmåga att skapa samarbeten med företag och institutioner – alltid på skolans egna villkor. Dipak har också alltid frikostigt delat med sig av sina erfarenheter.

• Kerstin Nilsson, mellanstadielärare och IT-utbildare, Täby skolor
Kerstin Nilsson, i dag IT-utbildare på Täby IT-pedagogiska utbildningscentrum, har länge varit verksam som lärare i Näsby Park och har varit en drivande kraft för IT-utvecklingen i kommunens skolor. Hon har haft otaliga fortbildningstillfällen för kollegor, byggt upp IT-råd och inspirerat kollegor vid Täby skolor som ITIS-handledare. Kerstin Nilsson är välkänd i hela landet för sitt arbete med KidLink i sin klass. “Hon visade hur världen kom in i klassrummet“ skriver en kollega och har varit drivande lärare i Näsby Park skolor,. 

 

Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne för utdelandet av Guldäpplet
Minnesfonden förvaltas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne. Styrelsen består av: Kersti Hjertqvist, projektledare IT-center Stockholms stad, Lena Nydahl, kanslichef vid Delegationen för IT i Skolan, Sven-Erik Rehnman, Fujitsu-Siemens och Peter Becker, initiativtagare och chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen.