Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan med it

Nomineringen till lärarstipendiet Guldäpplet 2014 är nu avslutad, cirka hundra lärare har nominerats till priset i år. 

– Det är roligt men också imponerande att se beskrivningarna av lärare som utvecklar skolan med digitalt stöd, lyfter och engagerar eleverna, utvecklar sin undervisning och delar med sig av erfarenheter till kollegor, säger juryns ordförande Peter Becker.

Guldäpplets partners tackar alla som bidragit till att sprida kännedom om lärarpriset Guldäpplet och som nominerat nya kandidater!

Vilka som nominerats offentliggörs i slutet av augusti.

Prisutdelning sker på Skolforum den 27 oktober.

 

Kontaktperson:
Peter Becker, ordförande i juryn
e-post: peter.becker@diu.se
tel: 070-7104453