Nydanande lärare nominerade till lärarpriset Guldäpplet 2014

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Det dryga hundratalet lärare som är nominerade till årets Guldäpple förmedlar inspiration och personligt engagemang för att lyfta eleverna med lärplattor, appar, nätresurser och i kollegialt samarbete.

– Guldäpplet är ett viktigt pris eftersom det sätter ljuset på att IT och digitala verktyg är en självklar del av en modern skola. Många lärare gör stordåd för att modernisera undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel. Det ser vi år efter år i Guldäpplet, säger Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.

– Utbildningsforskningen är enig om att den enskilt viktigaste faktorn för elevernas prestation är undervisningen. Enskilda lärare gör enorma avtryck i elevers liv. De har förmågan att ändra förutsättningarna för en elevs framtid och kan driva på kunskapsinhämtningen och utveckla undervisningen genom sina egna initiativ. Guldäpplet ger ett unikt tillfälle att lyfta fram dessa lärare, säger Anders Almgren, förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

I september utser Guldäpplets jury tre finalister bland årets drygt 100 nominerade pedagoger. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 27 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö. Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Tieto Education tillsammans med grundarna Föreningen DIU och stiftelsen DIU.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de lärare som vann Guldäpplet 2012 och 2013.

Lista med nominerade till Guldäpplet 2014

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53