Över hundra lärare från hela landet nominerade till lärarpriset Guldäpplet

Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet blev en ny framgång.

– Vi har återigen fått många väl motiverade bidrag till lärarpriset Guldäpplet. Totalt har drygt hundra lärare nominerats, från alla landsändar, vilket speglar ett fantastiskt engagemang, säger Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.

Guldäpplet är ett lärarpris, med syfte att lyfta fram goda lärarinsatser i digital skolutveckling. Nomineringar görs från skolor och kommuner över hela landet, det är skolans professioner som här lyfter fram sina kandidater. Nu vidtar juryberedningen. En jury med de två senaste årens pristagare tillsammans med representanter för Guldäpplets partners och professor Åke Grönlund utser pristagarna.

Hela nomineringsprocessen bidrar till att synliggöra utvecklingen av lärandet med digitalt stöd. Den blir ett led i att formulera lärarprofessionens beprövade erfarenhet.

Sedan 2007 är båda lärarfacken partners i lärarpriset Guldäpplet och i juryn.

Att få sitta i Guldäpplejuryn är en fantastisk förmån då man får en möjlighet att ”lära känna” så många drivande, inspirerande och nytänkande lärare. Lära känna via webb, nomineringar och personliga möten, säger Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet.

Arbetet i Guldäpplejuryn ger mig möjligheter att följa lärare som med en genomtänkt och erfarenhetsbaserad användning av IT tillför nya dimensioner till sin undervisning. De låter sina elever göra saker som inte varit möjliga att göra tidigare, som förstärker deras inlärning och kunskaper och som gör undervisningen intressant och lustfylld för alla, säger Ragnar Sjölander, ledamot förbundsstyrelsen, Lärarnas Riksförbund.

Namnen på de nominerade publiceras i slutet av augusti.

Finalisterna presenteras första gången på Bokmässan i Göteborg, på Molnet, torsdag den 28 september kl 13.00.

Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan, den 31 oktober kl 11.00.

 

Presskontakt:
Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn finns företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som vann Guldäpplet 2015 och 2016.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (670 KB)