Kreativ pedagog från Piteå vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2009

Foto Erika Lövgren

Erica Lövgren, lärare på Norrbyskolan i Hortlax, Piteå, har utsetts till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet, som under onsdagen delades ut på Skolforum i Älvsjö. Guldäpplet ges till lärare som förnyat sin undervisning med stöd av IT och utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond

Erica Lövgren arbetar med en förstaklass på Norrbyskolan i Piteå och har varit pionjär i Piteås arbete med digitala, uppkopplade klassrum. Hon har anpassat och utvecklat metodiken kring att arbeta kreativt och skapande med medier och IT, inte minst i skriv- och läsinlärningen. Erica är också en flitig lärarbloggare och har visat en väg för hur kontakten mellan skola och föräldrar kan organiseras i sin blogg, ”Klurigt, lurigt och roligt i skolan”: klassiskt.blogspot.com

– Digital kompetens är en av de basfärdigheter som skolan ska träna våra elever i. Det är med glädje och stolthet jag ser hur våra lärare med vinnaren av Guldäpplet i spetsen tar sitt ansvar för utvecklingen av både pedagogiken och sitt yrke. Nu krävs resurser för långsiktiga satsningar på modern teknik för att de goda idéerna skall kunna bli verklighet, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande, som tillsammans med Peter Becker, ordförande i föreningen Datorn i Utbildningen delade ut årets Guldäpplen.

Juryn för Guldäpplets särskilda pris till Åsa Kronkvist, högskolan i Kristianstad
Åsa Kronkvist, IKT-pedagog vid Högskolan i Kristianstad, fick vid samma tillfälle motta Guldäpplejuryns särskilda pris. Kreativt skapande och samarbete är nyckelorden i Åsas arbete. Hon öppnar dörrarna till medier och it, med en enkelhet och tydlighet som tar alla över tröskeln, förstaklassare såväl som gymnasielärare. Åsa har med sina aktiviteter på nätet, inklusive handfasta it-tips på Skolverkets Multimediabyrå och den egna Ugglebloggen, uggleblogg.pedagogbloggar.se, bidragit till att underlätta för lärare och elever att använda it i skolarbetet.

Både Erica Lövgen och Åsa Kronkvist är aktiva deltagare i det växande nätverk av pedagoger som delar med sig av sina idéer och arbetsformer i bloggar och andra forum på nätet.

– Det här är en ny och intressant form av kollegialt samarbete som är oberoende av scheman, tid och rum, säger Peter Becker. Vi är bara i början av en utveckling som jag är övertygad om kommer att få betydelse för skolans utveckling de närmaste åren. Men det kräver att lärare runt om i landet får tillgång till samma moderna teknik som är en självklarhet på alla andra arbetsplatser.

Foton för fri användning för press och media klicka här

Kontaktperson:
Peter Becker, ordförande i juryn för Guldäpplet Tel: 070-710 44 53. E-post: peter.becker@diu.se

Kontaktuppgifter vinnarna:
Erica Löfgren, tel: 072-2101375 eller 073-8494118, e-post: erica.lovgren@edu.pitea.se
Åsa Kronkvist: tel 0708-313197 eller 044-203483, e-post: asa.kronkvist@hkr.se

Om Guldäpplet:
Guldäpplet är ett lärarstipendium. Det utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat
lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt,
kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve
Lindbergs Minnesfond.
Juryns särskilda pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga,
betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. Priset kan tilldelas
person utan föregående nominering och utdelas årsvis när juryn så finner motiverat.

Årets Guläpplejury:
Peter Becker, ordförande föreningen Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn, Lena Elfvingsson, rektor, Järfälla, Robert Fahlgren, förbundsstyrelsen, Lärarförbundet, Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Technology Solutions AB, Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen, Lärarnas Riksförbund. Samt de två senaste årens Guldäpplevinnare: Gunilla Almgren, lärare i Linköping, Kristina Hansson, utvecklingsledare Piteå, Anna Kalla, lärare i Stockholm samt Johan Lindwert, lärare i Falköping.

Filer:
Pressmeddelande som PDF (103 KB)