Tre finalisterna till lärarpriset Guldäpplet 2011

Foto Helena Kvarnsell

– Vi är imponerade av alla nominerade lärare och deras engagerade insatser. Det är sådant engagemang som lyfter eleverna och utvecklar skolan. Vi ser moderna arbetssätt på väg in i svensk skola. Internet blir inte bara en källa, utan en kanal som lärare och deras elever använder, säger Peter Becker, ordförande i juryn som delar ut priset. Samtidigt växer en ny lärarroll fram där man via bloggar, twitter och nätforum delar med sig till kollegor. Men mycket återstår innan nya arbetssätt och samarbetsformer har etablerat sig i skolan.

Bland ett antal kvalificerade lärare, nominerade till Guldäpplet 2011, har tre finalister utsetts. Finalisterna illustrerar hur IT-frågorna idag genomsyrar skolan. De tre finalisterna (utan rangordning) med juryns motivering:

Marie Andersson, Eskelhem skola, Gotland, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt engagerade och pedagogiskt genomtänkta arbete. Med stöd av digitala verktyg har hon tagit elevernas lärande flera steg vidare, ett exempel är den inspirerande klassbloggen ”Detektiven Emil och vi”. Genom att på sin blogg generöst dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till kollegor har hon blivit ett oumbärligt stöd för lärare över hela landet.

Blogg: opedagogen.se

Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt engagerade arbete med att göra matematik och NO roligt och begripligt med stöd av IT. Hennes elever använder moderna uttrycksformer, formulerar och delar sina tankar genom bland annat videoinspelade problemlösningar. Hon fångar intresset och integrerar digitalt stöd i undervisningen. Hon demonstrerar möjligheter och sprider erfarenheter till kollegor nära och fjärran, bland annat genom blogg och twitter.

Blogg: matteochno.wordpress.com

Åsa Lundholm, Valstaskolan, Sigtuna, är finalist till Guldäpplet 2011 för sitt entusiasmerande arbete med att genom litteratur och digitala medier väcka elevernas intresse och stärka deras språkutveckling. Hon bidrar till att flertalet elever når godkänd nivå i svenska, trots att mer än 90 procent har annat modersmål än svenska. Bokblogg och Mp3-böcker är ett par av alla de verktyg hon använder i arbetet. Hon inspirerar kollegor, elever och föräldrar – långt utanför skolan.

Litteraturblogg: valstareaders.wordpress.com

Prisutdelning
Den slutliga vinnaren av Guldäpplet 2011 utses av juryn till Skolforum vid Stockholmsmässan. Juryn kommer också att överlämna Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö, tisdagen den 1 november, kl 11.00 på stora scenen.

Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minnesfond. Priset består, förutom av ett stipendium på 10.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.

Juryn för Guldäpplet 2011

Peter Becker
ordförande i juryn för Guldäpplet

Foto för fri användning i press och media klicka här

Presskontakt: Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se, Mobil: 070-710 44 53

Kontakt finalisterna:
Marie Andersson, Eskelhem skola, Gotland, opedagogen@gmail.com, Telefon: 070-357 8447
Helena Kvarnsell, Björknässkolan, Nacka, Helena.Kvarnsell@nacka.se, Telefon: 08-718 85 11,
Åsa Lundholm, Valstaskolan, Sigtuna, asa.lundhom@sigtuna.se, Telefon: 073 – 633 87 21